KUVUNA UZIMA WA MILELE | World Challenge

KUVUNA UZIMA WA MILELE

David Wilkerson (1931-2011)May 13, 2020

Sote tumesikia, "Kwa kuwa cho chote apandacho mtu, ndicho atakachovuna" (Wagalatia 6:7), na kawaida husemwa na hisia mbaya, lakini pia kuna upande mzuri wa kupanda: "Tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wak, tusipozima roho ” (6:9).

Mfano ni hadithi inayoonyesha ukweli na katika mfano wa talanta, Yesu anaangazia sana upande mzuri wa kupanda, ambao ni kupanda kwa Roho ili kupata uzima wa milele.

"Kwa maana ufalme wa mbinguni ni kama mtu anayesafiri kwenda nchi ya mbali, aliwaita watumishi wake na kukabidhi bidhaa zake kwao. Na mmoja akampa talanta tano, na mbili mbili, na moja moja, kwa kila mtu kwa uwezo wake mwenyewe; na mara moja akaendelea na safari. Basi yule aliyepokea talanta tano akaenda akafanya biashara nazo, akapata talanta tano tano. Vivyo hivyo yule aliyepokea mbili alipata mbili zaidi pia. Lakini yule aliyepokea moja akaenda  akachimba ardhini, akaificha pesa ya bwana wake. Baada ya muda mrefu, bwana wa hao watumishi akaja, akafanya hesabu nao” (Mathayo 25:14-19).

Kwa kifupi, mfano huo unazungumzia mtu ambaye alikabidhi watumishi watatu kiasi tofauti cha pesa kwa msimamizi wakati alipokuwa safarini. Aliporudi, aligundua kuwa watumishi wake wawili walikuwa wamewekeza pesa zao na kupata faida wakati wa mtumishi wa tatu alikuwa amezika pesa zake kwa usalama. Yule bwana alifurahishwa na hizo mbili za kwanza na hakufurahishwa sana na yule wa tatu.

Yesu ndiye "mtu anayesafiri kwenda nchi ya mbali" (25:14), na sisi ni watumishi wenye kuwa na talanta zinazowakilisha kipimo cha neema na ufunuo wa Yesu. Tumeamriwa kwenda nje na kupanda ufunuo huu. Mfano huu unaonyesha kwamba Mungu atakuwa na mavuno yenye matunda, ya utukufu mwishoni. Wawili kati ya watumishi watatu watakuja kabla ya hukumu kubeba matunda na wakijaa furaha - watumishi wazuri na waaminifu - na wa tatu atafutwa kazi.

Wapendwa, nawahimiza muchunguze moyo wenu, na kisha kuwa sehemu ya jeshi la Mungu la siku za mwisho! Atapata mavuno ya siku ya mwisho, na watumwa waaminifu wa Bwana walio tayari, watakaokuwa sehemu ya mkutano huu mkubwa.

Download PDF