KUVUTIWA NA "VIPI IKIWA" | World Challenge

KUVUTIWA NA "VIPI IKIWA"

David Wilkerson (1931-2011)October 7, 2020

Uaminifu wetu kwa Mungu unampendeza, na tunahesabiwa kama waadilifu kama Ibrahimu kwa sababu tunatii mwito wa kukabidhi kesho zetu zote mikononi mwake (angalia Warumi 4:3). Yesu pia anatuita kwa njia hii ya kuishi. "Kwa hivyo msiwe na wasiwasi, mkisema, 'Tutakula nini?' Au 'Tutakunywa nini?' Au 'Tutavaa nini?' Kwa maana baada ya mambo haya yote Mataifa hutafuta. Kwa maana Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivi vyote. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa” (Mathayo 6:31-33).

Kisha Yesu anaongeza, "Msiwe na wasiwasi juu ya kesho, kwa maana kesho watahangaikia mambo yake mwenyewe. Inatosha siku kwa shida yake mwenyewe” (6:34). Yesu haimaanishi kwamba hatupaswi kupanga mapema. Badala yake, anasema tu, "Usiwe na wasiwasi au wasiwasi juu ya kesho." Tunapofikiria juu yake, wasiwasi wetu mwingi ni juu ya kile kinachoweza kutokea kesho. Tunasumbuliwa kila wakati na maneno mawili madogo: Je!

Je! Ikiwa uchumi utashindwa na mimi kupoteza kazi? Je! Familia yetu itaishije? Je! Nikipoteza bima yangu ya afya? Je! Ikiwa imani yangu inanikosa wakati wa kujaribu? Sisi sote tuna wasiwasi mwingi "ikiwa ikiwa".

Yesu anatukatiza "vipi ikiwa" na anatuambia, "Baba yenu wa mbinguni anajua jinsi ya kukutunza. Huna haja ya kuwa na wasiwasi kwa sababu Baba yako anajua unahitaji vitu hivi vyote, na ni mwaminifu kukulisha, kukuvika na kukupa mahitaji yako yote."

“Waangalie ndege wa angani, kwani hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyiki ghalani; lakini Baba yenu wa mbinguni anawalisha. Je! Ninyi si wa thamani kuliko hao? … Zingatieni maua ya kondeni, jinsi yanavyokua: hayafanyi kazi kwa bidii wala hayazunguki; lakini bado nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika utukufu wake wote hakuwa amevaa kama moja ya haya” (Mathayo 6:26-29).

Tunafurahi kumpa Bwana siku zetu zote za jana, tukimrudishia dhambi zetu za zamani, kushindwa, mashaka na hofu. Kwa nini basi hatufanyi vivyo hivyo na kesho zetu?

Paulo anasema, "Ninafanya jambo moja, kusahau mambo ya nyuma na kufikia yale yaliyo mbele" (Wafilipi 3:13). Ninakuhimiza umtegemee Bwana na kesho yako yote na acha jaribio lako la sasa lihubiri ujumbe wa uaminifu wake.

Download PDF