KUWA NA MAWAZO YA KRISTO | World Challenge

KUWA NA MAWAZO YA KRISTO

Gary WilkersonOctober 26, 2020

Ingawa tunaweza kuwa huru kutoka kwa hukumu, hatutawahi kuwa huru kabisa kutoka kwa vita vya akili. Kama vile Paulo anaonyesha, hii ni hali tu ya ulimwengu wa kiroho tunaoingia. "Kwa maana sisi hatushindani na nyama na damu, bali na falme, na mamlaka, na watawala wa giza hili, na majeshi ya kiroho ya uovu mahali pa mbingu” (Waefeso 6:12).

Tunapojitumbukiza katika Neno la Mungu, mwishowe ahadi zake huwa na nguvu katika akili zetu kuliko ujumbe wowote adui anatuma. Neno lake lenye mamlaka huvunja minyororo ya woga, mashaka, na kutokuamini ambayo hutuzuia. "Kwa maana" ni nani amejua nia ya Bwana ili amfundishe? "Lakini sisi tunayo nia ya Kristo" (1 Wakorintho 2:16).

Hapa kuna jambo lingine la uwepo wa Mungu ndani yetu: kuwa na akili ya Kristo. Haijalishi ni vita gani vya kiakili tunavyokabili, msimamo wetu daima ni wa ushindi, kwa sababu tunaishi na kusonga mbele za Mungu. Hata katika siku zetu mbaya tunashikiliwa pamoja, kuungwa mkono, na kuweka amani na maisha na akili ya Kristo ndani yetu. Hata hivyo kuvunja minyororo ni mwanzo tu wa kazi ya Yesu ndani yetu. Wakati mwingi tunakaa naye, ndivyo anavyotuandaa zaidi kufanya kazi zake: "Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili aziharibu kazi za Ibilisi" (1 Yohana 3:8).

Ili kufanya kazi za Yesu, tunapaswa kuishi maisha ya Yesu. Hiyo inaweza kusikika kama uzushi kwako, lakini kama Yohana anafundisha, "Yeye asemaye anakaa ndani Yake inampasa pia kutembea kama vile Yeye alivyotembea" (1 Yohana 2:6). Ikiwa hatubeba uwepo wa Kristo katika maisha yetu ya kila siku, hatuna haki ya kufanya kazi zake. Kwa nini? Kwa sababu kazi hizo huzaliwa mbele yake. Yesu alisema hata yeye mwenyewe, "Mwana hawezi kufanya kitu mwenyewe, lakini kile anachomwona Baba akifanya" (Yohana 5:19).

Urafiki na yeye ni mwanzo wa uwezeshwaji wetu kufanya kazi zake hapa duniani. Hatuwezi kuendelea mbele katika kazi hizo bila hiyo. Ninakusihi kukutana na Mwokozi wako kwa maombi. Jikumbushe ahadi zake za kushangaza kupitia Neno lake na ujue kwamba yeye ni mwaminifu kukuongoza kwa uwepo wa Roho wake. Fanya hiyo iwe hatua yako ya kwanza katika kufanya kazi za Yesu: kumjua kwa karibu. Ni kazi unayoweza kuanza leo!

Download PDF