KUWA NA UHAKIKA WA KUMKALIBIA MUNGU | World Challenge

KUWA NA UHAKIKA WA KUMKALIBIA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)May 19, 2020

"Kulingana na kusudi la milele alilotimiza kwa Kristo Yesu Bwana wetu, ambaye kwa yeye tunayo ujasiri na ufikiaji kwa ujasiri kupitia imani kwake" (Waefeso 3:11-12). Watoto wa Mungu wana haki na uhuru wa kuingia kwa Mola wetu wakati wowote - moja ya haki kubwa zaidi ambayo imewahi kutolewa kwa wanadamu.

Baba yetu wa mbinguni ameketi katika kiti chake cha enzi milele na mkono wake wa kulia, ameketi Mwana wake, Bwana na Mwokozi wetu aliyebarikiwa, Yesu. Nje ya chumba hiki cha enzi ni milango, ambayo inawafungulia wote walio ndani ya Kristo. Wakati wowote - mchana au usiku - tunaweza kupita malaika wa walinzi, maserafi na majeshi yote ya mbinguni kuingia kwa ujasiri milango hii na kukaribia kiti cha enzi cha Baba yetu. Kristo ametupatia ufikiaji wa moja kwa moja kwa Baba, kupokea rehema zote na neema tunayohitaji, bila kujali hali yetu.

Hii haikuwa hivyo kila wakati. Katika Agano la Kale, isipokuwa wachache, hakuna mtu aliyeweza kupata Baba. Ibrahimu aliitwa rafiki wa Mungu na alifurahiya kiwango fulani cha kupata Bwana, lakini hata yeye alibaki "nje ya pazia."

Musa, kiongozi wa Israeli, alikuwa na ufikiaji wa kawaida kwa Mungu, ambaye alisema, "Mimi, Bwana ... nazungumza naye uso kwa uso, waziwazi, na sio kwa maneno ya giza" (Hesabu 12:6-8). Lakini Israeli wengine hawakujua kitu cha aina hii ya ufikiaji.

Maisha ya Kristo kwa mwili wa kibinadamu yalipatia ufikiaji mkubwa kwa Baba, lakini hata hiyo ilikuwa mdogo. Wakati wa kifo chake, Walakini, pazia la hekalu huko Yerusalemu lilikatiliwa mbali na mwisho wetu ulitiwa muhuri. Wakati Yesu alitoa roho, tulipewa uwezo kamili, usiozuiliwa kwa mahali patakatifu pa patakatifu: "Kwa hivyo, ndugu, tukiwa na ujasiri wa kuingia takatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia mpya na hai ambayo yeye aliitakasa kwa ajili yetu, kupitia pazia, ambayo ni mwili wake” (Waebrania 10:19-20).

Maandiko yanatushauri, "Wacha tukaribie kwa moyo wa kweli katika uhakikisho kamili wa imani ... Wacha tukamilike kukiri kwa tumaini letu bila kutikisika, kwa maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu" (10:22-23). Mungu anatuhimiza, "Njoo uwepo wangu mara kwa mara, kila siku. Huwezi kudumisha imani yako ikiwa hajakaribia. Ikiwa hauingii uwepo wangu kwa ujasiri, imani yako itaangamia."

Amua moyoni mwako kutumia kikamilifu zawadi kubwa ya ufikiaji ya Mungu. Ujao wako wa milele unategemea!

Download PDF