KUWA NDANI YA KRISTO | World Challenge

KUWA NDANI YA KRISTO

David Wilkerson (1931-2011)December 1, 2020

"Atukuzwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ametubariki kwa baraka zote za kiroho katika nafasi za mbinguni katika Kristo" (Waefeso 1:3). Paulo anatuambia, "Wote wanaomfuata Yesu wamebarikiwa na baraka za kiroho katika nafasi za mbinguni, mahali Kristo alipo." Ahadi gani ya ajabu kwa watu wa Mungu.

Ahadi hii inakuwa maneno tu ikiwa hatujui baraka hizi za kiroho ni nini. Je! Tunawezaje kufurahiya baraka ambazo Mungu anatuahidi ikiwa hatuelewi?

Paulo aliandika waraka huu "kwa waaminifu katika Kristo Yesu" (1:1). Hawa walikuwa waumini ambao walikuwa na hakika ya wokovu wao. Waefeso walikuwa wamefundishwa vizuri katika injili ya Yesu Kristo na matumaini ya uzima wa milele. Walijua ni kina nani katika Kristo, na walihakikishiwa nafasi yao ya kimbingu ndani yake.

Hawa "waaminifu" walielewa kabisa kwamba "Mungu ... alimfufua kutoka kwa wafu, akamkalisha mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho" (1:20). Walijua kuwa wamechaguliwa na Mungu kutoka "kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu na bila lawama mbele zake katika upendo" (1:4). Waligundua kuwa walichukuliwa "na Yesu Kristo kwake" (1:5). Mungu alikuwa amewaleta katika familia yake, kwa sababu waliposikia neno la ukweli, waliamini na kuliamini.

Watu wengi waliosamehewa, waliosafishwa na kukombolewa wanaishi kwa shida. Hawana kamwe hisia ya kutimizwa katika Kristo. Badala yake, wanaendelea kutoka kilele hadi mabonde, kutoka urefu wa kiroho hadi chini. Je! Hii inawezaje? Ni kwa sababu wengi hawapiti Mwokozi aliyesulubiwa kwa Bwana aliyefufuliwa ambaye anaishi katika utukufu.

Kwa upande mwingine, Kristo yuko ndani ya Baba, ameketi mkono wake wa kulia. Hapo, ikiwa tuko ndani ya Kristo, basi tumeketi pamoja na Yesu kwenye chumba cha kiti cha enzi, mahali alipo. Hiyo inamaanisha tunakaa mbele ya Mwenyezi. Hii ndio anazungumzia Paulo anaposema tumefanywa "kukaa pamoja katika nafasi za mbinguni katika Kristo Yesu" (Waefeso 2: 6). Ndio, Yesu yuko peponi. Lakini Bwana pia anakaa ndani yako na mimi. Ametufanya kuwa hekalu lake duniani, makao yake.

Download PDF