KUWA NJE YA SHIMU | World Challenge

KUWA NJE YA SHIMU

Gary WilkersonFebruary 12, 2018

Je, umewahi kujisikia kama kwamba umeanguka shimoni? "Shimo" lako linaweza kuwa uhusiano mgumu, shimo la kifedha, ugonjwa uliopigana kwa muda mrefu. Kutembea kwako mara moja kwa karibu na Kristo inaweza kuonekana kama ndoto ya mbali na wewe hujaribiwa kurudi kwenye tabia ya zamani ya dhambi au mfano wa maisha yasiyofaa. Naam, jipe moyo! Mungu ana kitu kikubwa cha kukuambia kuhusu mahali wupo.

Hadithi ya Yosefu katika Mwanzo 37 inatuambia mengi kuhusu mashimo. Kwa kweli, maneno mawili yanarudiwa kupitia hadithi katika Mwanzo kuhusu Yusufu: ndoto na shimo. Karibu kila wakati Yosefu alipokuwa na ndoto ilimuonesha shimo; mara ya kwanza ilikuwa wakati alipowona ndoto kuhusu kutawala juu ya ndugu zake. Katika shauku yake ya ujana, aliwaelezea ndoto yake, lakini haikuenda vizuri. Wanaume hawa walipatwa na ghadhabu kiasi kwamba walitupa ndugu yao mdogo ndani ya shimo. Hata hivyo, Mungu alitumia hili kama njia ya kuharakisha mchakato wa kuweka Joseph katika nafasi ya kufikia malengo yake ya ufalme. Yusufu alichaguliwa!

Fikiria juu ya mshtuko wa ajabu wa maisha ya mchungaji huyu mwenye umri mdogo, ndoto hii, aliyekuwa wa pili kwa maamuzi ya ufalme mkubwa duniani. Njia yake ya kukamilisha malengo ya Mungu haikuwa laini, lakini kwenye njia ndefu alikuwa tayari kuvumilia kila mtihani kwa uaminifu kama Mungu alivyo panga kimsingi kwa ajili ya hatima yake.

Waumini wengi wanaogopa kuota ndoto ndani ya kuamini. Wanapendelea kukaa katika shimo lao lasasa kuliko hatari ya kuhamia alizini. Wanajua kuna gharama ya kufuata Mungu, dhabihu inayohusisha haijulikani, na watetemeka kwa kulilipa.

Ninakuhimiza kuchukua ndoto ambayo Mungu amekupa! Kumwomba Baba kugeuza hofu yako kwa ajili ya imani na kukutumia licha ya wasiwasi wako. Atapendezwa na imani yako na utakuwa juu ya njia yake kwa ukuu.

Download PDF