KUWASHWA KATIKA MBEYA ZA MWOTO | World Challenge

KUWASHWA KATIKA MBEYA ZA MWOTO

Gary WilkersonJune 29, 2020

Linapokuja suala la matembezi yetu na Kristo, Bibilia inatuonyesha kuna tofauti kubwa kati ya cheche na tochi, ambayo tunaweza kuona tunapochunguza maisha ya Sauli na Daudi. Sauli alikuwa na uzoefu wa kushangaza na Mungu, wakati ambao ulimfanya kuwa na bidii kubwa na kumfanya achukue hatua. "Ndipo roho ya Mungu ikamjilia Sauli nguvu, akakasirika sana. Alichukua ng'ombe wawili na kuikata vipande vipande na kupeleka wajumbe ili wachukue Israeli yote na ujumbe huu: 'Hii ndio itatokea kwa ng'ombe wa kila mtu ambaye anakataa kumfuata Sauli na Samweli vitani!'” (1 Samweli 11:6-7).

Baada ya kila wakati wa upako wa Sauli maishani mwake, aliondoka kutoka kwa mapenzi yake kwa Bwana. Mfano mmoja unaojulikana wa kutotii ni wakati Mungu alimwagiza Sauli amuue Agag, mfalme wa adui ambaye alikuwa amemkamata, na kuharibu nyara zote za vita. Lakini Sauli hakuachana na Agag na kuweka nyara zingine na kwa kufanya hivyo, akamaliza kazi ya Roho Mtakatifu maishani mwake (ona 1 Samweli 15:8-10).

Kwa upande mwingine, tunaona Daudi akiinuliwa kuwa mfalme wa Israeli wa pili. Kadiri sifa yake ya utii wa ujasiri ilikua, ndivyo pia tunda la utii wake, lililomfanya Sauli kuwa na wivu. Wakati mmoja Sauli alikusudia kumuua David na kumchukua katika pango. Walakini Bwana alikuwa mwenye neema, akamzuia Sauli kabla ya kutekeleza mpango wake. Kwa ufupi, Sauli alikuwa na nia ya kurudi nyuma lakini rehema ya Bwana ilimrudia tena tena.

Daudi alikuwa na uzoefu sawa wa kiroho kama Sauli, lakini cheche ambayo Daudi alipokea ilikuwa ikawaka moto. “Wakati Daudi aliposimama pale kati ya ndugu zake, Samweli alichukua chupa ya mafuta ambayo alikuwa ameileta na kumtia mafuta Daudi. Na roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu Daudi tangu siku ile” (16:13). Maneno "tokea siku hiyo" yanaonyesha tofauti katika maisha ya Daudi na Sauli. Mara tu Daudi alipopata cheche kutoka kwa Mungu, aliilinda, akaisonga na kuisukuma. Aliamua, "Nataka cheche hii iongeze kuwa moto moto wa Bwana."

Omba na mimi leo, "Mungu, asante kwa kunigusa na Roho Mtakatifu. Nitia mafuta kwa nguvu ya kuwafikia wale wanaonizunguka na neema kuonyesha upendo wenye nguvu wa Yesu. "

Download PDF