KUWEZESHWA NA UWEPO WA MUNGU | World Challenge

KUWEZESHWA NA UWEPO WA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)July 26, 2019

Maandiko hutoa mifano isiyo na mwisho ya jinsi uwepo wa Bwana huwawezesha watu wake kuishi kwa ajili yake. Chukua Musa, kwa mfano, aliamini kwamba bila uwepo wa Mungu katika maisha yake, ilikuwa ni bule kwake kujaribu jitihada yoyote. Alipokuwa akizungumza uso kwa uso na Bwana, alisema kwa ujasiri, "Ikiwa Uwepo wako hauendi pamoja nasi, usituchukuwe kutoka hapa" (Kutoka 33:15). Alikuwa akisema, "Bwana, ikiwa haundi nasi, hatuwezi kufanya hivyo. Hatuwezi piga hatua hata moja bila uhakika wa uwepo wako."

Uwepo wa Mungu ndio unatuweka mbali na wasioamini. Agano la Kale linajazwa na akaunti za baraka kubwa ambazo zilikuja kwa wale ambao walikuwa na uwepo wa Mungu pamoja nao. Kwa mfano, uwepo wa Mungu ulikuwa wazi sana katika maisha ya Ibrahimu kwamba hata wajumbe waliokuwa karibu naye walitambua tofauti kati ya maisha yao na yake. Mfalme Abimeleki akasema, "Mungu yu pamoja nawe katika yote unayotenda" (Mwanzo 21:22).

Mungu aliahidi Yoshua kuwa hakuna adui angeliweza kusimama kumpinga wakati uwepo wake ulikuwa pamoja naye: "Hapatakuwa mtu ye yote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako; Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala kukuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa" (Yoshua 1:5-6). Wakati Roho wa Mungu yupo katika maisha yako, unaweza kuwa mshindi kwa sababu unaamini ahadi yake kuwa na wewe katika kila kitu unachofanya.

Mungu alishirikiana pamoja na Isaya ahadi maalum anayofanya kwa wale anaowapenda: "Msiogope, kwa maana nimekuokoa; Nimekuita kwa jina lako; Wewe u wangu ... Maana mimi ni Bwana, Mungu wako; Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako ... Usiogope, kwa maana mimi niko pamoja nawe " (Isaya 43:1, 3, 5). Kwa uwepo wa Mungu kukaa ndani yenu, unaweza kwenda kupitia moto wowote na sio tu kuishi, lakini ukahifadhiwa salama na kulindwa kwa njia hiyo yote. Kama vile alivyokuwa pamoja na Musa, Ibrahimu na wengine, una ushahidi wenye nguvu wa uwepo wa Mungu katika maisha yako leo.

Download PDF