KWA NEEMA WEWE NI MSHINDI | World Challenge

KWA NEEMA WEWE NI MSHINDI

David Wilkerson (1931-2011)November 10, 2020

Je! Kwa nini imani inaendelea kudai kutoka kwetu majaribu makubwa? Kwa nini shida zetu huzidi kuwa kali, kali zaidi, ndivyo tunavyomkaribia Kristo? Wakati tu tunapitia jaribu moja ambalo linathibitisha kuwa waaminifu, unakuja mtihani mwingine, ulioongezeka kwa nguvu yake. Watakatifu wengi wanaomcha Mungu lazima waulize, "Bwana, jaribio hili baya ni nini? Unajua moyo wangu na mimi na wewe tunajua kwamba nitakuamini hata iweje. ”

Fikiria juu yake: siku ile ile uliyotoa maisha yako kumwamini Mungu, bila kujali gharama, alijua jaribio lako la sasa litakuja. Alijua wakati huo - na unajua sasa - kwamba utampenda kupitia kila kitu kinachokujia. Kwa neema, umeamua kuwa mshindi.

Sababu ya majaribio kama hayo ya kila wakati yanajulikana kwa Wakristo wengi. Hiyo ni, maisha ya imani yanaendelea kuonyesha hitaji la wanadamu kwa Bwana katika vitu vyote. Hatuwezi kufikia hatua ya kutomhitaji Mungu. Kama Yesu anatuambia, kusudi letu sio kutafuta kukidhi mahitaji yetu, lakini ni kula kila neno linalotoka kinywani mwa Mungu: “Imeandikwa; Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linaloendelea. kutoka kinywa cha Mungu ” (Mathayo 4:4).

Sababu ya nyongeza ya shida zetu zinazozidi kuongezeka - majaribu yetu ambayo yanahitaji imani kubwa zaidi - huenda mbali zaidi ya kitu chochote kinachohusiana na ulimwengu huu. Wateule wa Mungu wanaandaliwa kwa ajili ya huduma ya milele mbinguni.

Mateso yanayozidi kuongezeka, yanahitaji imani thabiti zaidi, huwa kikwazo kwa waamini wengi. Paulo alishtakiwa na Wakristo wenzake kwamba aliadhibiwa na Mungu. Walisema mateso yake yalikuwa matokeo ya ukosefu wa imani, au kwa sababu ya dhambi ya siri ambayo alikuwa akificha. Na kibinadamu, hatuwezi kuelewa ni kwanini ilibidi avumilie shida zingine alizopitia. Na kwa ushuhuda wa Paulo mwenyewe, tunajua kwamba hakuna moja ya mambo haya yaliyomhamisha - na maisha yake yalithibitisha.

“Lakini hakuna hata moja ya mambo haya yanayonisonga; wala sioni maisha yangu kuwa ya kupendeza kwangu, ili niweze kumaliza mbio zangu kwa furaha, na huduma niliyopokea kutoka kwa Bwana Yesu, kushuhudia injili ya neema ya Mungu” (Matendo 20:24).

Mpendwa, umeachishwa maziwa kutoka kwa kila kitu cha ulimwengu huu. Mungu yuko pamoja nawe kukupitisha kwenye thawabu yako ya milele.

Download PDF