KWA NINI USOME AGANO LA ZAMANI? | World Challenge

KWA NINI USOME AGANO LA ZAMANI?

David Wilkerson (1931-2011)February 11, 2020

Waumini wengine - hata wahudumu - wanaamini kuwa Agano la Kale halina uhusiano na nyakati zetu kwa hivyo hakuna haja ya kuisoma tena. Wanakoseaje! Agano la Kale linaelezea Agano Jipya kwa maneno wazi na rahisi. Hadithi zake zimejaa aina na vivuli vya ukweli wa milele, linatenda katika maisha ya watu halisi.

Mfano kamili unaweza kupatikana katika Israeli, aina ya Mkristo, wakati Misri inawakilisha ulimwengu. Safari ya Israeli kupitia nyikani inawakilisha matembezi yetu ya kiroho kama Wakristo. Mti ambao uliponya maji machungu huko Mara ni aina ya msalaba wa Kristo (ona Kutoka 15:23-25) na mwamba ambao ulitowa maji jangwani (ona Hesabu 20:11) ni aina ya Mwokozi wetu, ambaye alipigwa msalabani.

Kwa kweli, Maandiko huweka wazi kwamba vita vyote vya kimwili vya Israeli vinaangazia vita vyetu vya kiroho hivi leo: " Basi mambo haya yote yalitokea kwao kama vielelezo, yakaandikwa ili kutuonya sisi, tuliofikiliwa na mwisho wa naykati" (1 Wakorintho 10 :11). Hata ile hema na fanicha yake ni mifano ya vitu vya mbinguni: "Ni nani anayeitumikia mfano wa vitu vya mbinguni, kama Musa alivyokuwa amefundishwa na Mungu alipokaribia kutengeneza hema. Kwa maana alisema, Angalia akavifanye vitu vyote kwa mfano ulioonyeshwa mlimani” (Waebrania 8:5).

Wakati wowote hauelewi ukweli katika Agano Jipya, unaweza kugeukia Agano la Kale ili kuipata ikuonyeshwe njia fulani. Kwa mfano, wacha tuseme ulitaka kujifunza jinsi ya kubomoa ukuta wowote wa kiroho ambao shetani angekuwa amejenga katika maisha yako. Unaweza kugeukia hadithi ya Yoshua ili kuona jinsi kuta za Yeriko zilishushwa (soma akaunti kwenye Yoshua 6). Vivyo hivyo, ikiwa ungetaka kujifunza zaidi juu ya kutawala katika maombi, soma hadithi ya Yakobo akishindana na Bwana katika Mwanzo 32:24-29.

Mifano hiyi yote ya Agano la Kale inalenga kutuzuia tusianguke katika kutokuamini, kama Israeli alivyofanya. Mwandishi wa Waebrania anaandika, "Basi, tufanye bidii kuingia katika mapumziko hayo, ali kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo huo wa kutotii" (4:11). Kwa maneno mengine, "Soma Agano la Kale na ujifunze kutoka kwa mfano wa Israeli. Usifanye makosa kama yale waliyoyafanya!"

Download PDF