KWA SABABU MTU ASIYE NA KITU ALIKUTANA NA YESU | World Challenge

KWA SABABU MTU ASIYE NA KITU ALIKUTANA NA YESU

Gary WilkersonMay 28, 2018

"Maana, ndugu zangu angalieni mwito wenu, yakwamba si wengi wenye hekima ya mwili, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa ... Bali Mungu aliachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima ... vitu ambavyo haviko, ili avibadilishe vile vilivyoko; mwenye wmili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu ... kusudi, kama ilivyoandikwa, "Yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana" (1 Wakorintho 1:26-31).

Paulo au Sauli, kama alivyojulikana kabla ya uongofu wake, hakika alikuwa na mengi ambayo angeweza kujivunia juu ya asili. Alikuwa mwenye akili sana, alikuwa kiongozi wa asili na alikuwa na uwezo mwingi. Alizaliwa katika familia ya Kiyahudi yenye mwito mukali wa kidini, wakati alikuwa bado kijana kipenzi alipelekwa Yerusalemu kupokea elimu yake katika shule ya Gamaliel, mmoja wa marabi maarufu katika historia (tazama Matendo 22:3). Shule hii ilifahamika kwa kuwapa wanafunzi wake elimu ya uwiano, uwezekano wa kumpa Paulo wazi kwa fasihi za kale, falsafa, na maadili.

Lakini Paulo alikuwa mtu mwenye ukatili, asiye na kitu mpaka alikutana na Yesu. Alikuwa akijaribu kukamilisha kile alichokiangalia malengo ya Mungu kwa njia ya hekima na jitihada za kibinadamu, kwa kutumia uwezo wake mwenyewe na ufahamu. Alipokutana na Kristo aliye hai na kupokea ufunuo wa ukweli, Yesu alimfafanulia yule ambaye alikuwa anatesa. Baada ya siku chache za upofu na muda wa kufikiria yale aliyoambiwa, Paulo alikuwa tayari kujifunza ukweli kuhusu Yesu huyu alikuwa amechukia sana katika ujinga. Angeweza kusema kwa ujasiri mkubwa, "Maana niliamua sisijue neno lo lote kwenu ila Yesu Kristo, yeye alie sulubiwa " (1 Wakorintho 2:2).

Sauli mwenye kujisifu akawa Paulo mnyenyekevu. Alizungumza katika upendo wa Yesu Kristo kwa hekima sio yake mwenyewe. Alitaka watu wamjue Yesu. Vivyo hivyo ni kweli kwetu leo ​​tunapoweka macho yetu juu ya Yesu na upendo wake mkubwa kwa wale walio karibu nasi.

Download PDF