KWA SABABU WEWE NI MTOTO MPENDWA WA MUNGU | World Challenge

KWA SABABU WEWE NI MTOTO MPENDWA WA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)June 19, 2018

Maandiko yanaonyesha wazi kwamba ni jibu kwa kila kitu katika maisha yetu ni sala iliyochanganywa na imani. Mtume Paulo anaandika, "Msiwe na wasiwasi kwa neno lo lote; bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijurikane na Mungu" (Wafilipi 4:6). Paulo anatuambia, "Kutafuta Bwana juu ya kila eneo la maisha yako na kumshukuru kabla ya muda wa ku kusikia."

Mkazo wa Paulo ni wazi: Daima kuomba kwanza - si kama mapumziko ya mwisho. Yesu anatuambia, "Bali utafuteni kwanza enzi wake, na haki yake; na hayo yote mtazidishiwa" (Mathayo 6:33).

Kwa nini ni vigumu kwa Wakristo kumtafuta Mungu kwa mahitaji yao ya kukata tamaa? Baada ya yote, Biblia ni ushahidi wa muda mrefu kwamba Mungu husikia kilio cha watoto wake na kuwajibu kwa upendo wa huruma.

  • "Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake hukielekea kilio kilio chao" (Zaburi 34:15).
  • "Waadilifu wanalia, naye Bwana akasikia, na akawaponya shida zao zote" (mstari wa 17).
  • "Maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake" (Mithali 15:8).

Biblia inatupa ahadi nyingi wakati wa maombi, lakini pia inatupa onyo juu ya hatari ya kukataa sala: "Sisi je! Tutapaje kupona tusipojali wokovu wa mkuu namna hii?" (Waebrania 2:3). Neno la Kigiriki la "kutokujali" hapa linamaanisha "wasiwasi mdogo; kutojali kidogo."

Watu wa Mungu wanasema kama wanampenda na wanaamini ahadi zake, lakini kamwe hawakaribie moyo wake?

Mwandishi wa Waebrania anatuita "tukaribie Mungu kwa uhakikisho kamili" (ona Waebrania 10:22). Mlango wa Mungu huwa wazi daima kwa watoto wake na usifanye kosa, yeye ni mwaminifu kabisa. Kwenda chumbani mwako cha siri mara kwa mara na kumtafuta kwa moyo wako wote. Jibu zako haziwezi kuja usiku kucha, hakika Mungu atafanya kazi yake wakati wake na kwa njia yake - kwa sababu wewe ni mtoto wake mpendwa.

Download PDF