KWA WOTE WALIO MBALI | World Challenge

KWA WOTE WALIO MBALI

Carter ConlonMarch 16, 2019

"Ndipo Petro akawaambia," Tubuni, na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwa ajili ya msamaha wa dhambi; na mtapokea kipawa ach Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, na kwa watoto wenu, na kwa watu wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu" (Matendo 2:38-39).

Ilikuwa Siku ya Pentekoste - siku amabao kidogo inafata kufufuliwa kwa Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, mtu wa tatu wa Utatu wa Mungu, alikuja na kuishi na watu. Nina hakika watu wengine waliposikia maneno na wakawaona kuwa ni mzuri sana kwa kuwa ukweli. "Vizuri, labda mara kwa mara Mungu alipata chombo maalum kama Eliya au Mfalme Daudi kujazwa na Roho Wake, lakini sio kwangu. Hiyo ni kwa maana tu, chaguo chache."

Hata hivyo siku ya Pentekoste, ni kama Bwana alivyosema, "Hiyo inaweza kuwa ilikuwa ni nini kwa msimu, lakini sasa ni kwa kila mtu, kila mahali!" Ahadi ya Roho Mtakatifu wa Mungu na nguvu pia ni "Wote walio mbali," maana sio tu kuwa karibu na kimwili, lakini na kwa wale ambao watapatikana katika maeneo ya baadaye na hatimaye tarehe za baadaye. Hiyo ina maana kwamba ahadi ni kwa ajili yenu na watoto wenu!

Bwana alisema kwa uwazi kupitia nabii Yoeli: "Hata itakuwa, baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili; na wana wenu, waume kwa wake, wazee wenu wataota ndoto, vijana wako wataona maono" (Yoeli 2:28). Je, hilo huwaacha mtu yeyote nje? Je, kuna mtu yeyote ambaye si mtoto wa kiume, binti, kijana, au mzee? Bwana alisimama winga kwa uwanja wa michezo, akisema, "Yeyote anaeniita Mimi, nitamjaza na Roho Wangu Mtakatifu!"

"Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu; nanyi mtakuwa mashahidi wangu" (Matendo 1:8). Ni ahadi ya ajabu! Tutakuwa maonyesho ya nguvu zake na ushuhuda kwa Mungu alivyo.

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachufugaji wa Times Square Church mwaka wa 1994 kwa mwaliko wa mchungaji aliyeanzisha, David Wilkerson, na akachaguliwa kuwa Mchungaji Mkuu mwaka 2001.

Download PDF