LEO MAMBO YOTE YANAWEZEKANA KWA MUNGU | World Challenge

LEO MAMBO YOTE YANAWEZEKANA KWA MUNGU

Carter ConlonAugust 3, 2019

Baada ya kifo cha kaka yao, Maria na Martha walikuwa na huzuni. Lazaro alikuwa amekufa kwa siku nne na umati mkubwa wa waomborezi ulikusanyika wakati Yesu alipofika. Maria alianguka mbele ya miguu wakati alipomwona, na wakati Yesu alimwona yeye na wengine wakilia, "aliomboleza ndani ya roho na kufadhaika" (Yohana 11:33). Kumbuka kwamba Lazaro na dada zake walikuwa marafiki wa karibu na Yesu, na walikuwa wakimpekea nyumbani kwao mara nyingi. Hata hivyo, baada ya ndugu yao kufa, dada hao hawakuonekana kuwa Yesu anaweza kufanya muujiza.

Kabla ya kukutana na Maria, Martha alikuwa amekwenda kumlaki: "Bwana, ikiwa ungelikuwapo hapa, ndugu yangu hangelikufa. Lakini hata sasa najua kwamba chochote unachoomba kwa Mungu, Mungu atakupa" (Yohana 11:21-22). Taarifa gani ya imani ya ajabu! Hata hivyo, wakati Yesu alimwambia kwamba ndugu yake angefufuliwa, alijibu, "Najua kwamba atafufuliwa katika ufufuo wa siku ya mwisho" (11:24). Nini kimetokea? Hiyo haraka sana, Martha aliweka uwezekano huo katika siku zijazo. Yeye hakuweza tu kuamini kwa sasa.

Baada ya Martha kurudilia msisitizo wa maneno ya Yesu kwa wakati ujao, akamwambia, "Mimi ni ufufuo, na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ingawa amekufa, atakuwa hai. Naye kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa hata milele" (11:25-26).

Yesu alipofika mahali ambapo Lazaro alikuwa, alianza kulia, sio tu kwa sababu ya wasioamini walikuwa wanamzunguka mahali pote, lakini kwa sababu aliona kila hali ambapo eneo hili lingejitokeza wakati ujao – kwa kila mtu, kwa kila familia, kila mahali ambapo watu wake hawakuamini tu uwezo wake wa kuleta uzima nje ya kifo.

Hii ni shida ya myaka mingi! Mungu anaongea na tunakubali - lakini tu kwa uhakika fulani. Kwa mfano, waamini wengi wanasema, "Naamini Yesu anakuja tena kwa watakatifu wake ... siku moja." Lakini kurudi kwa Yesu unakaribia  na maisha yake ya ufufuo ni kwa ajili yetu hivi sasa. Acha tuamini ukweli wa Mathayo 19:26 ambao unasema, "Kwa Mungu yote yanawezekana" - leo!

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Times Square Church mwaka wa 1994 kwa mwaliko wa mchungaji aliyeanzisha Kanisa hilo, David Wilkerson, na akachaguliwa kuwa Mchungaji Mkuu mwaka 2001.

Download PDF