LUGHA YA UPENDO NA HURUMA | World Challenge

LUGHA YA UPENDO NA HURUMA

Gary WilkersonMarch 1, 2021

Yesu anawaambia umati wa Mafarisayo na watu wa dini karibu naye, “Mimi ndiye mchungaji mwema. Ninawajua walio wangu na wangu pia wananijua, kama vile Baba ananijua na mimi namjua Baba; nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Na nina kondoo wengine ambao sio wa zizi hili. Lazima niwalete pia, nao watasikiliza sauti yangu. Kwa hiyo kutakuwa na kundi moja, mchungaji mmoja” (Yohana 10:14-16).

Neno la Kiyunani hapa la "sikiliza" sio tu kwa kusikia na kutambua sauti ya mtu; inaweza pia kumaanisha "lugha." Yesu anawaambia Mafarisayo, "Hamtambui sauti yangu" kwa maana moja, lakini pia anasema, "Huelewi lugha ya neema na rehema." Hawakuweza kuelewa lugha ya moyo wa baba wa upendo.

Kwa wale ambao wameokolewa na Mungu, hatutatambua tu sauti ya Kristo, lakini pia tutaelewa lugha ya upendo na huruma. Mara tu utakaposikia lugha hiyo, hutataka kusikiliza sauti nyingine. Lugha za kazi, dini iliyokufa na dhambi hazitavutia tena.

Hii ni sehemu ya jinsi tunavyoenda ulimwenguni bila hofu ya ulimwengu kuingia ndani yetu. Tunaweza kwenda nje kwa ujasiri na ujasiri kwa sababu tunasikia sauti ya Baba na tunajua lugha yake.

“Watoto wadogo, ninyi ni wa Mungu na mmewashinda, kwa maana yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye ulimwenguni. Wametoka ulimwenguni; kwa hivyo wanazungumza kutoka kwa ulimwengu, na ulimwengu unawasikiliza. Sisi ni wa Mungu. Yeyote anayemjua Mungu hutusikiliza; yeyote ambaye hatoki kwa Mungu hatusikii sisi. Kwa hili twamjua Roho wa kweli na roho ya upotovu.” (1 Yohana 4:4-6).

Tutamjua Mungu, na tutajulikana kama watu wake, na nguvu za kiroho za giza ulimwenguni haziwezi kushinda Roho aliye ndani yetu. Hiyo ni ahadi nzuri.

Download PDF