MAISHA YA MKRISTO WA MOYO WOTE | World Challenge

MAISHA YA MKRISTO WA MOYO WOTE

David Wilkerson (1931-2011)December 3, 2020

Kalebu, ambaye jina lake linamaanisha "mwenyenguvu, mwenye ujasiri," ni aina ya Mkristo ambaye huenda kila njia! Alikuwa hawezi kutenganishwa na Yoshua, aina ya Kristo, na alimwakilisha yule ambaye hutembea na Bwana kila wakati.

Kalebu alikuwa amepita Yordani na wapelelezi. Alipokuwa huko, alivutwa na Roho Mtakatifu kwenda Hebroni - "mahali pa kifo." Kwa woga alipanda mlima huo uliotakaswa na imani ilifurika nafsi yake. Ibrahimu na Sara walizikwa hapa, kama vile Isaka na Yakobo. Miaka baadaye, ufalme wa Daudi ungeanzia hapo. Kalebu alithamini mahali hapo patakatifu! Tangu wakati huo na kuendelea alitaka Hebroni iwe milki yake.

Ilisemekana juu ya Kalebu kwamba "alinifuata [Bwana] kabisa" (Hesabu 14:24). Yeye hakuyumba hata mwisho. Sulemani alisita katika miaka yake ya baadaye na "hakumfuata Bwana kikamilifu." Lakini akiwa na umri wa miaka 85, Kalebu aliweza kushuhudia: “Bado nina nguvu leo kama vile nilivyokuwa siku ile Musa aliponituma; kama nguvu yangu ilivyokuwa wakati huo, ndivyo ilivyo na nguvu zangu sasa, kwa vita, ili kutoka na kuingia” (Yoshua 14:11)

Akiwa na miaka 85 Kalebu alipiga vita yake kubwa zaidi! “Basi sasa nipe mlima huu (Hebroni)…” (Yoshua 14:12). “Yoshua akambariki, akampa Kalebu… Hebroni iwe urithi…” (Yoshua 14:13). "Kwa hiyo Hebroni ikawa urithi wa Kalebu… kwa sababu alimfuata Bwana kabisa" (Yoshua 14:14).

Ujumbe ni wa utukufu! Ni hii: Haitoshi tu kufa kwa dhambi - kuwa na utimilifu wakati mwingine zamani. Haja ni kukua katika Bwana hadi mwisho! Kuweka nguvu yako ya kiroho na nguvu - kutotetereka, "kumfuata Bwana kabisa" - hata katika uzee! Inapaswa kuwa imani inayoongezeka kila wakati.

Download PDF