MAISHA YAKO YANAONYESHA IMANI KWA KRISTO? | World Challenge

MAISHA YAKO YANAONYESHA IMANI KWA KRISTO?

David Wilkerson (1931-2011)November 18, 2020

Mwandishi wa Waebrania anasema kwa wasomaji wake, "Wakati huu mnapaswa kuwa waalimu" (Waebrania 5:12). Haya ni maneno yenye nguvu, yenye ujasiri. Je! Mwandishi ni nani anayezungumza hapa? Kwa kifupi, ni nani anayemkemea? Kitabu cha Waebrania kinatuonyesha anazungumza na waumini ambao wamefundishwa vizuri katika ukweli wa kibiblia. Kwa maneno mengine, wale wanaosoma barua hii walikuwa wamekaa chini ya kuhubiri kwa nguvu na wahudumu wengi watiwa-mafuta. Fikiria yote ambayo Wakristo hawa walikuwa wamefundishwa:

  • Walijua juu ya ukuhani mkuu wa Yesu na maombezi yake kwao kwenye kiti cha enzi cha Mungu.
  •  Walijua juu ya mwaliko wa Yesu wa kuja kwa ujasiri mbele ya kiti cha enzi ili kupata rehema na neema wakati wa mahitaji yao.
  •  Walikuwa wamefundishwa kwamba pumziko lisilo la kawaida liko kwao.
  • Walijua kuwa Bwana alikuwa ameguswa na hisia za udhaifu wao.
  • Walijua Kristo alikuwa amejaribiwa katika kila hali kama wao, lakini alibaki bila dhambi.
  • Walikuwa wamehimizwa, "Shikeni sana ujasiri na furaha ya tumaini hata mwisho" (3:6).
  • Walikuwa wamepokea onyo dhahiri juu ya jinsi kutokuamini kumhuzunisha Roho Mtakatifu: "Jihadharini, ndugu zangu, kusiwe na mtu yeyote miongoni mwenu mwenye moyo mbaya wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai" (3:12).

Yote haya yanapatikana katika sura nne za kwanza za Waebrania na sasa, katika sura ya 5, mwandishi awahutubia wale waliokusanyika: "Baada ya mafundisho haya yote mazuri, bado niko wepesi wa kusikia na unahitaji mtu wa kuwafundisha."

Je! Hii inakuhusu? Fikiria yote ambayo yamejifunza na kizazi hiki cha sasa cha Wakristo. Je! Ni mahubiri ngapi tumesikia ambayo yanatupa changamoto ya kumwamini Bwana katika vitu vyote? Ni mara ngapi tumesikia ahadi za ajabu za Mungu zikihubiriwa? Na hata hivyo, ni mara ngapi tunapunguzwa haraka wakati kesi inakuja?

Mpendwa, maisha yako yanasema nini kwa wale wanaokuzunguka? Kitabu cha maisha yako kinasomaje? Je! Wewe ni mwalimu katika nyakati ngumu, ukihudumia wengine kwa mfano wako? Haiwezekani kuweka imani bila kwenda kwa kiti cha enzi kwa ujasiri kwa sala kwa kila unachohitaji. Ninakuhimiza uende kwa Bwana kila siku kwa rehema yote unayohitaji. Anakuita kama mmoja wa walimu wake!

Download PDF