MAJIBU YA MUNGU KWA MIRADI YA SHETANI | World Challenge

MAJIBU YA MUNGU KWA MIRADI YA SHETANI

Carter ConlonFebruary 8, 2020

Yesu aliwahi kusema, "mwizi haji ila kuiba, kuua, na kuharibu, lakini mimi nimekuja ili mpate uzima, na mpate uzima wa milele." (Yohana 10:10).

Mzozo unakua, vita huko mbinguni, na watu wanaoishi maisha bila Mungu kwa kujua huwa magongo yake. Mioyo yao imefunguliwa kwa giza, na wanaanza kusogeza mikono yao kwa kupinga kile wanachojua kwamba ni kipenzi cha moyo wa Mungu.

Kwenye kitabu cha Esta, mtu mmoja anayeitwa Hamani alifanya kazi hadi serikalini kwenda kwa pili kwa mamlaka. Alitaka kila mtu kuinuka maoni yake juu ya jamii gani inapaswa kuonekana. Lakini, kikundi cha watu fulani kilikataa kuinamia uovu. Kikundi hiki kiliwakilishwa na mtu mmoja kwenye lango anayeitwa Mordekai, mfuasi aliyejitolea kwa Mungu. Hamani alishikwa na hasira dhidi ya Moredekai na Wayahudi wote aliowawakilisha, na akamshawishi mfalme kupitisha sheria kwa lengo la mwisho la kuwaangamiza watu hawa kutoka kwenye jamii.

Kwa maneno mengine, Hamani alifanya kile viongozi walio nyuma ya shetani mwenyewe kila wakati wamejaribu kufanya - kupitisha sheria za kutisha, kuwadhuru, na kuwachafua watu wa Mungu katika siku zao; kusema, "Sisi kama jamii iliyo na utaratibu wetu mpya ni bora bila watu hawa."

Kwa hivyo ni nini majibu ya Mungu kwa hili? Mtume Paulo alisema katika kitabu cha wa Korintho kwamba Mungu huchukua mdhaifu, na mpumbavu, na vitu ambavyo haviletwe kwa vitu ambavyo vinasimama kwa hekima yao na nguvu zao (ona 1 Wakorintho 1:26-28).

Katika kesi hii, Mungu aliweka kwa kweli msichana mchanga Myahudi anayeitwa Esta katika jumba la mfalme. Wakati Mungu alimwita aende ili awaombee watu wake, Esta hakuwa na uhakika na msimamo wake na mfalme kwani alikuwa hajamuita uwepo wake kwa siku thelathini. Lakini licha ya kufikiria kwake, alijua kuwa yeye bado ni bibi wa mfalme! Alidhamiria kuwa bila kujali ni gharama gani, atatumia ushawishi wowote alikuwa nao ili kuokoa watu wake. Mungu alimpa neema na kile adui alimaanisha kuwa madhara, Mungu akakigeuza kuwa kizuri.

Kama vile Esta, una nguvu zaidi kuliko unavyotambua. Wewe sio tu mchezaji wa kando katika jamii ambayo inaingia gizani. Wewe ni Bibi-arusi wa Mfalme - mamlaka ya mwisho. Haleluya!

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Kanisa la Times Square mnamo 1994 katika mwaliko wa mchungaji mwanzilishi, David Wilkerson, na aliteuliwa kuwa Mchungaji Mwandamizi mnamo 2001.

Download PDF