MAOMBI YA KRISTO KWA WAPENDWA WAKE | World Challenge

MAOMBI YA KRISTO KWA WAPENDWA WAKE

David Wilkerson (1931-2011)January 7, 2020

Mungu Baba aliteua Mwana wake Yesu kuwa kuhani mkuu kwa sisi katika utukufu. Kwa kweli, Yesu yuko katika utukufu sasa hivi - kama wote Mtu na Mungu - kwa niaba yetu. Yeye amevaa mavazi ya kuhani mkuu na anasimama mbele ya Baba akituombea.

Hapana shaka kwamba Baba anafurahiya sana kuwa na Mwana wake mkono wake wa kulia, lakini Bibilia haisemi Yesu alipanda kwa sababu ya Baba yake. Haisemi kwamba alipanda ili kupata utukufu wake tena. Hapana, Maandiko yanasema Kristo alipanda mbinguni kwa niaba yetu kama kuhani mkuu. "Kristo ... aliingia ... mbinguni mwenyewe, ili aonekane sasa mbele za Mungu kwa ajili yetu" (Waebrania 9:24).

Yohana alipata mtazamo wa Yesu katika huduma yake kama Kuhani wetu Mkuu katika utukufu. Anaandika kwamba Yesu alitokea katikati ya mishumaa saba, iliyowakilisha kanisa lake, na kuhudumu kati yao akiwa amevaa vazi fulani: "Amevaa vazi lililofika miguuni, na amejifunga mshipi wa dhahabu" (Ufunuo 1:13). .

Kutoka 30 hutupa picha nzuri ya huduma ya maskani na kuhani mkuu. Madhabahu iliyotengenezwa na dhahabu ilisimama mbele ya mlango wa Patakatifu pa Patakatifu pa hema. Uvumba uliwekwa juu ya madhabahu na kuchomwa moto wakati wote. Haruni, kuhani mkuu, alitunza taa na taa kila asubuhi na kila usiku. Katika safari zote za jangwani za Israeli, madhabahu ya dhahabu ilijazwa Mahali Patakatifu na wingu la uvumba mzuri na harufu nzuri iliongezeka mbinguni kila wakati (ona Kutoka 30:7-8).

Katika bibilia, uvumba unawakilisha maombi na uvumba unaowaka kila siku juu ya hiyo madhabahu katika Mahali Patakatifu huwakilisha sala za Yesu wakati alikuwa duniani. Yesu aliomba kila wakati - asubuhi na jioni, akiwa peke yake, katika milimani. Yohana 17 inahusu sala ya Yesu kwa wanafunzi wake na watu wake waliomfuata na kumwamini, lakini pia aliwaombea wale "ambao wataniamini" (17:20). Ukweli gani ulio na nguvu - maneno ya Yesu ni pamoja na wewe na mimi. Alikuwa akituombea hata wakati alitembea hapa duniani kwa mwili.

Wapendwa, ombi hii ambayo Yesu alituombea haikutoka ndani ya hewa nyembamba. Imekuwa ikiwaka juu ya madhabahu ya Mungu wakati huu wote na Mungu anakubali maombi ya Mwana wake kwa kila mmoja wetu. Uongofu wetu, wokovu wetu, ni matokeo ya maombi ya Yesu. Haleluya!

Download PDF