MAPENZI YA MUNGU | World Challenge

MAPENZI YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)February 28, 2020

Mungu alizungumza na Isaya juu ya mtumwa fulani ambaye anapendeza moyo wake: “Tazama Mtumwa wangu ninayemtegemea, mteule wangu ambaye nafsi yangu inampendeza.” (Isaya 42:1). Je! Ni nani huyu ambaye Mungu humtegemea na kumtegemea, anayekinga kila hatua? Ni nani aliye mteule wake, mteule wake - yule anayependeza sana?

Tunapata jibu katika injili ya Mathayo: "Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini; na tazama mbingu zikafunguliwa kwake, na akamwona Roho wa Mungu akishuka kama njiwa na kumzunguka. Na ghafla sauti ikasikika kutoka mbinguni, ikisema; Huyu ni Mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye” (Mathayo 3:16-17). Neno la asili la "nimefurahiya" hapa ni "furaha." Mungu alikuwa akisema, "Nafsi yangu inafurahiya mwana wangu, Yesu Kristo"

Katika Agano la Kale, idadi isiyo ya kawaida ya kondoo na ng'ombe walitolewa kwa Bwana kama dhabihu, lakini Bibilia inasema hakuna dhabihu yoyote iliyomfurahisha Bwana: "Sadaka za kuteketezwa na dhabihu za dhambi hukupendezwa nazo" (Waebrania 10:6). Walakini, katika aya ifuatayo tunasoma maneno haya mazuri kutoka kwa Yesu: "Ndipo niliposema, Tazama, nimekuja… kufanya mapenzi yako, Ee Mungu" (10:7).

Kristo alikuja duniani kufanya kile ambacho hakuna dhabihu ya mnyama anayeweza kufanya. Mungu alikuwa amemtayarisha mwili wa hapa duniani - mwili ambao ungetoa sadaka ya mwisho, kamili. Kwa kifupi, Mungu alijishukisha kwa ajili yetu. Kujiingiza mwenyewe katika tumbo la mwanadamu, alichukua asili yetu. Aliacha utajiri wa mbinguni akawa maskini kwa ajili yetu, na kutoa maisha yake kwa ajili ya kutukomboa.

Kuanzia msingi wa ulimwengu, Mungu alikuwa na mpango mmoja tu: kupatanisha wanadamu walioanguka, wenye dhambi na kuturudisha katika hisia zake nzuri. Mpango wa Mungu wa kufanya hivyo ulikuwa rahisi. Alisema, "Nitatuma mwanangu kama mkombozi na baada ya kufa, kufufuka, na kusimama mbele yangu, nitamtambua yeye tu."

Bwana alisema, "Kwa maana Kristo naye aliteseka mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio na haki, ili atulete kwa Mungu" (1 Petro 3:18). Mungu kamwe hakubali kazi zozote za mwili wa mwanadamu, haijalishi zinaweza kuonekana nzuri. Angemtambua Kristo tu, mtumishi aliyempendeza kabisa na kumfurahisha kabisa!

Download PDF