MATESO YENYE FURAHA | World Challenge

MATESO YENYE FURAHA

Jim CymbalaMarch 7, 2020

Tunapotembea katika Roho, Roho Mtakatifu atakapotutawala, hutoa furaha katika maisha yetu kama vile yeye hutoa upendo. Luka alimweleza Yesu kama "amejaa furaha kupitia Roho Mtakatifu" (Luka 10:21). Furaha yote hutoka kwa Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuitengeneza, kuipigia simu, au kuifanya yenyewe.

Wengi wetu tunatembea na makovu ambayo hakuna mtu anayeweza kuona, lakini Yesu anasema kwamba hatupaswi kupoteza furaha yetu wakati maisha ni machungu au wakati watu wanatutendea vibaya. Furaha haiahidiwe tu kwa wale ambao wana maumivu kidogo katika maisha yao. Furaha ni kwa kila mtu aliye tayari kudhibitiwa na Roho. Yesu alisema, "Heri nyinyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwatukana, na kukataa jina lenu kama neon ovu, kwa ajili ya Mwana wa Mtu. Furahini siku ile, rukeni kwa furaha, kwa sababu thawabu yenu ni kubwa mbinguni” (Luka 6:22-23). Kupendekeza kwamba mateso ya zamani kwa njia fulani hutupa haki ya kutokuwa na furaha ni njia moja tu ya kuzuia ukweli.

Hata Yesu alijua huzuni ni nini, na alijua kulia. Isaya alitabiri kwamba Yesu atakuwa mtu wa huzuni (Isaya 53:3), na unabii huo hakika ulitimia. Aliteseka mahali pote msalabani, na kutoka msalabani alipokuwa akidharauliwa, kupigwa, na kufedheheshwa. Lakini hiyo ni nusu tu ya picha.

Kwenye Waebrania tunajifunza kuwa Mungu alimtia mafuta Yesu kwa mafuta ya furaha (1:9). Mafuta ni ishara ya Roho Mtakatifu, na kama tulivyoona katika Luka 10:21 hapo juu, Yesu alikuwa amejaa furaha kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu alikuwa mtu wa huzuni aliyebeba msalaba, lakini alikuwa ametiwa mafuta kwa shangwe. Na furaha yake, kama yetu, ilitoka kwa Roho Mtakatifu. Ili kumuelewa Yesu kwa kweli, hatuwezi kumuona kama Mwokozi wa kuomboleza lakini lazima turekebishe hilo na ukweli kwamba alijawa na furaha, na alitumia wakati wake mwingi kufurahi.

Msingi wa furaha ya kiroho uko katika uhusiano wetu usiobadilika na Kristo. “Tunafurahi katika Bwana” (Wafilipi 3:1) kwa kukumbuka na kudai faida zote ambazo ametoa sasa, na kesho.

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn na washiriki wasiozidi  ishirini katika jengo ndogo, lililokuwa chini ya barabara katika sehemu ngumu ya jiji. Mzaliwa wa Brooklyn, ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF