MAWIMBI MAKUBWA NA IMANI NDOGO | World Challenge

MAWIMBI MAKUBWA NA IMANI NDOGO

Tim DilenaOctober 24, 2020

Je! Wewe huabuduje wakati woga unajaribu kuchukua moyo wako? Kwa ufahamu, angalia wanafunzi wakati walikuwa katika dhoruba na Yesu alikuwa hapo hapo pamoja nao.

“Basi alipoingia katika mashua, wanafunzi wake walimfuata. Ghafla, dhoruba kali ilitokea baharini, hata mashua ikafunikwa na mawimbi. Lakini alikuwa amelala. Ndipo wanafunzi wake wakamwendea na kumwamsha, wakisema, ‘Bwana, tuokoe! Tunaangamia!” (Mathayo 8:23-25).

Yesu aliinuka na kukemea pepo na bahari, ikawa shwari kabisa. Watu hao walishangaa na kusema, "Huyu ni nani, hata upepo na bahari vinamtii?" (8:27).

Unapokuwa na mawimbi makubwa na imani ndogo, utakuwa na shida za hofu, lakini ikiwa una mawimbi makubwa na imani kubwa, basi ujue Mungu ana hii. Kwa hivyo, unapokuwa katika wakati wa misukosuko, iwe ni kwenye ndege au mashua au mahali popote ulipo, kumbuka kuwa hofu haitoki kwa Mungu. "Kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya akili timamu" (2 Timotheo 1:7).

Kila siku tunahitaji upendo, nguvu na akili timamu. Lakini wakati hofu inakuja, inaondoa vitu hivyo. Kinyume cha nguvu ni udhaifu; kinyume cha upendo sio chuki bali ubinafsi; na kinyume cha akili timamu ni ubongo uliojaa mawazo yasiyofaa.

Hofu inapotokea, kawaida hatuelewi ni nani aliye mbele yetu - Yesu! Imani ya mwamini kamwe haiwezi kupanda juu kuliko vile anavyoona Mungu kuwa. Tunapomwona Mungu kwa jinsi alivyo - jinsi alivyo mkuu - basi imani yetu huanza kuongezeka na hofu huanza kuyeyuka.

Isaya anasema, "Inua sauti yako kwa nguvu, inua, usiogope… Tazama Mungu wako!" (Isaya 40: 9). Anasema, "Wale ambao mnaogopa, Mungu wenu yuko hapa! Huyu ndiye yeye. Hivi ndivyo anavyoonekana. ” Na anaonekana kuvutia sana! "[Yeye] amepima maji katika mkono wa mkono wake" (40:12). Theluthi mbili ya sayari hii imefunikwa na maji na mahali maji hupita maili nane kirefu. Kulingana na wanasayansi, jumla ya maji kwenye sayari ya Dunia haiwezi kulinganishwa - galoni nyingi hata kuelezea. Na Mungu wetu anashikilia hayo maji ndani ya mkono wake.

"[Yeye] alipima mbingu kwa upana" (49:12). Fikiria urefu wa mkono wako - kutoka ncha ya kidole cha pinki hadi ncha ya kidole chako. Mungu wetu ni mkubwa sana kwamba anapima ulimwengu kwa mkono wake. Kwa hivyo, fikiria kuwa wakati mwingine utajaribiwa kuogopa. Fikiria mashimo na upana na ukumbuke ukuu wa Mungu wako. Kisha paza sauti pamoja na Isaya, "Huyu ndiye Mungu wangu!"

Mchungaji Tim alichunga kanisa la mjini katikati huko Detroit kwa miaka thelathini kabla ya kutumikia huko Brooklyn Tabernacle huko NYC kwa miaka mitano. Yeye na mke wake Cindy sasa ni mchungaji huko Lafayette, Louisiana.

Download PDF