MAWINGU MATAKATIFU YA MUNGU | World Challenge

MAWINGU MATAKATIFU YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)October 11, 2019

Wingu, kifuniko kibaya ambacho mara nyingi huanguka juu ya watu wa Mungu, sio kibaruwa katika maandishi ya mkono wa Mungu. Na Yesu, mawingu yanakuja kama sehemu ya mafunzo Yake ya utukufu. Mawingu sio adui zetu; hayafichi uso Wake; sio maonyo ya dhoruba inayokaribia. Mara tu ukielewa kuwa mawingu ni vyombo vya upendo wa kimungu, havipaswi kuogopewa tena.

Hautawahi kuelewa majaribu na mateso yako mpaka utapofahamu maana ya mawingu matakatifu.

"Na Bwana akaenda mbele yao mchana na nguzo ya wingu, ili kuwaongoza katika njia ..." (Kutoka 13:21).

Je! Unaweza kuwazia watu wa Mungu, kila siku katika jangwa hilo la kutisha, wakiwa chini ya wingu? Nina hakika maadui wa Israeli walikwenda wakisema, "Ikiwa Mungu wao ni mwenye nguvu sana, kwanini hawana jua wakati wote; kwanini wanateseka kila siku chini ya wingu hilo lenye kutetemeka? Kila mahali wanapoenda, wingu linaonekana."

Sio kuwa na wasiwasi, marafiki wangu. Hiyo wingu wengine walidhani kutolikaribishai ilikuwa skauti yao ya kila siku. Wakati wingu lilihama, na mwenyewe wakahama; wakati lilisimama, walisimama.

Mungu ana sababu nzuri ya kuweka wingu letu. Mungu alithibitisha watoto wake, kuona ikiwa wangekimbia mbele Yake, na kusahau kungojea kwa uongozi Wake. Yeye anasubiri hadi tufike mwisho wa uvumilivu wetu na yuko tayari kulia, "Bwana, nitangojea katika jangwa hili milele, ikiwa hayo ndiyo mapenzi Yako. Nitafanya kwa njia yako, sitatembea hadi Utaponipa neno."

Ikiwa ulijua mazuri ambayo atatoka kwenye wingu lako, hautaweza kuuliza kuondolewa kwake.

Ninauhakika kuwa kila Mkristo wa kweli angechagua kozi ambayo Mungu amechagua kwa ajili yake, ikiwa angejua yote ambayo Mungu anajua. Maisha ni kama mapambo mazuri, lakini Mtalamu Wakusuka anaonyesha tu kamba moja kwa wakati mmoja. Ikiwa ungeweza kuona mpango mzuri anaoufanya, ungefurahi kuliko kurudi nyuma.

Download PDF