MIFUPA MITATU ILIYOVUNJIKA | World Challenge

MIFUPA MITATU ILIYOVUNJIKA

Tim DilenaFebruary 20, 2021

Miaka iliyopita wakati nilipoanzisha kanisa kwa mara ya kwanza huko Detroit, tulianzisha mkutano wa maombi Ijumaa usiku. Walikuwa wanawake wawili ambao walisali, mtu mmoja ambaye alikaa tu hapo na kusoma Biblia, mtu aliyepagawa na pepo ambaye alikuwa akijitokeza pembeni, na mimi tukiwa tumekaa pale, tukifikiria, "Huu ni mkutano mbaya zaidi wa maombi katika taifa, na kama sikuwa" mchungaji, nisingekuja.”

Sasa wanawake hawa wawili walimpata mtu barabarani ambaye alikuwa amepata kupigwa usiku uliopita na alikuwa amevunjika mbavu tatu. Walimwambia, "Utakuja kwenye mkutano wetu wa maombi, na utaponywa katika mkutano huo wa maombi."

Kwa hivyo wanaingia na kuniambia, "Mchungaji, tumemleta mtu ambaye ataponywa." Niliwaza, "Sio kwenye mkutano huu wa maombi." Juu ya hayo, sikuhisi hata kama nilikuwa mzuri kuomba watu waponywe. Nilihisi kama mara nyingi ningeweka mikono juu ya mtu, na hakuna chochote kitatokea. Ili tu kujifunika, ningeweza kutupa vitu kama, "Mungu, wacha waponywe, ikiwa ni mapenzi yako."

Sio hivyo tu bali Mtume Paulo ananiunga mkono! "Vivyo hivyo Roho hutusaidia katika udhaifu wetu. Kwa maana hatujui cha kuomba kama itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kwa kina kupita maneno" (Warumi 8:26, Maneno mepesi kutilia mkazo).

 Kwa hivyo yule kijana aliyevunjika mbavu akasema, "Ndio, nataka kuponywa."

Nadhani, “Loo, mzuri…” Ninamwekea mikono, ndivyo pia wanawake na hata yule mtu anayesoma Biblia. Anaugulia. Ninasema, "Mungu, uponyaji halisi anaohitaji ni wa moyo, lakini ikiwa ni mapenzi yako (kuna chapa nzuri), mponye." Haikuwa hata sala nzuri.

Mvulana hujigamba ghafla. "Nimepona."

Ninasema, "Hapana, wewe sio."

Anaanza kung'oa bandeji, akisema, "Niko sawa. Nimepona. Nipige ngumi!”

Niko pembeni yangu. “Haya jamani, inafanya kazi! Hii ni ya kushangaza.”

Hii ndio sababu ninapenda kile William Cowper alisema zamani katika miaka ya 1700: "Shetani anatetemeka wakati anamwona mtakatifu dhaifu zaidi akiwa amepiga magoti." Maombi sio suala letu; ni juu ya Mungu kuomba kupitia sisi. Njia pekee ninayoshindwa katika maombi ni kutojitokeza.

Baada ya kuchunga kanisa la katikati ya jiji la Detroit kwa miaka thelathini, Mchungaji Tim alihudumu katika Brooklyn Tabernacle huko NYC kwa miaka mitano na akawa mchungaji huko Lafayette, Louisiana, kwa miaka mitano. Alikua Mchungaji Mwandamizi wa Kanisa la Times Square mnamo Mei ya 2020.

Download PDF