MLIO USIOSEMA WA MOYO ULIOVUNJIKA | World Challenge

MLIO USIOSEMA WA MOYO ULIOVUNJIKA

David Wilkerson (1931-2011)September 28, 2018

Zaburi ya 56 ina maana kwa wale ambao wamejeruhiwa - ikiwa ni familia, marafiki, au maneno na matendo ya wasiomcha Mungu. Ni neno kwa wale wanaompenda Bwana bado ambao hulia machozi na kubeba mizigo ambayo inaonekana kukua zaidi kila siku.

Waumini wengine wanaamka kila siku chini ya wingu la hofu na kukata tamaa. Wanaweza kujisikia kusumbuliwa na hofu kwa sababu ya shida za kifedha. Wengine wanakabiliwa na vita kubwa vya afya na maumivu yasioisha, wakati wengine bado wana huzuni juu ya wanafamilia yao walio katika taabu kubwa, labda katika uasi dhidi ya Bwana.

Sikiliza Neno la Mungu lililobarikiwa na lililoelekezwa kwako katika saa yako ya haja:

  • Zaburi 56:3: Siku ya hofu yangu nitakutumaini wewe.
  • Zaburi 56:4: Kwa msaada wa Mungu nitalisifu neno lake. Nimemtumaini Mungu, sitaogopa, Mwenye mwili atanitendea nini?
  • Zaburi 56:8: Umehesabu kutanga-tanga kwangu; uyatie machozi yangu katika chupa lako; je! Hayamo katika kitabo chako?
  • Zaburi 56:9: Ndipo adui zangu watarudi nyuma siku ile niitapo. Neno hili najua kuwa Mungu yu uppande wangu.
  • Zaburi 56:13: Maana umeniponya nafsi yangu na mauti; Je! Hukuizuia miguu yangu isianguke ? Ili niende mbele za Mungu katika nuru ya walio hai?

Haya ni maneno yaliyotiwa mafuta kutoka kwa Roho wa Mungu. Bwana anajua yote juu ya shida na maumivu yako. Anajua kila kitu cha hali yako, na husikia hata sauti za moyo wako uliovunjika.

Kuwa makini kwa maneno tuliyopewa: "Wakati wowote ninapoogopa, nitakuamini." Kulia kwako na sala zako zimesikika kwa Bwana na hata sasa anafanya siri yake, nyuma ya matukio ya kazi ya ukombozi. Mpaka uone jibu, atakupa rehema na nguvu.

Download PDF