MOYO ULIO WAZI KWA AJILI YA NIDHAMU YA MUNGU | World Challenge

MOYO ULIO WAZI KWA AJILI YA NIDHAMU YA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)November 6, 2020

Watu wengi wanapata shida kukubali kwamba Mungu mwenye upendo anaruhusu kuteseka kwa wanadamu, lakini Mfalme Daudi alisema mateso yake yalitoka kwa mkono wa Mungu: “Kabla sijateseka nilipotea, lakini sasa ninashika neno lako… nimeonewa, ili nipate kujifunza amri za ko” (Zaburi 119:67, 71).

Kwa maneno mengi, Daudi anasema, “Sasa najua Bwana aliruhusu maumivu yangu ili kuniponya taka na nyama ndani yangu. Ikiwa hangeweka hofu yake moyoni mwangu, nisingekuwa hapa leo. Mungu alijua yaliyomo moyoni mwangu, na alijua haswa jinsi ya kupata usikivu wangu.” Kile Daudi anasema hapa ni ukweli wa kutoa uhai. Anatuambia, kwa asili, "Ikiwa hatuoni Bwana akifanya kazi katika hali zetu - ikiwa hatuamini hatua za wenye haki zimeamriwa na mkono wake, pamoja na hali zetu mbaya - imani yetu itaishia kuvunjika na tutavunjika kwa meli.”

Fikiria daktari wa upasuaji na timu yake ya matibabu wakati wanajiandaa kumfanyia upasuaji mgonjwa wa saratani. Daktari wa upasuaji anajua kwamba ikiwa uvimbe hautaondolewa, mgonjwa atakufa. Kwa sababu hiyo, atatumia kila hatua kutoa saratani kutoka kwa mwili wa mgonjwa, bila kujali maumivu yanayosababisha. Anajua kazi yake ya upasuaji italeta maumivu makubwa lakini ni muhimu kuhifadhi maisha.

Jibu sahihi kwa watu wa Mungu katika mateso mengi ni moyo wa kuuliza. Huu ndio moyo unauliza, "Bwana, je! Unaniambia jambo fulani katika hili? Je! Nimepofushwa na sauti yako? ”

Roho Mtakatifu hashindwi kutujibu kamwe. Anaweza kusema, “Huu ni mtego wa Shetani. Jihadharini! ” Au, bila kulaaniwa, atafunua eneo la maelewano, akisema, "Tii, na yote yatakuwa wazi."

Wakati Mungu anatuonyesha kile kilicho ndani ya mioyo yetu - kutokuwa na subira, dhambi inayoshawishi, "madogo" lakini maafikiano mabaya - mambo haya huwa mabaya kwetu wakati wa shida. Ndio maana Daudi aliomba, "Tafadhali, naomba, fadhili zako za rehema ziwe faraja yangu, sawasawa na neno lako kwa mtumishi wako. Huruma zako na zije kwangu, ili niishi; kwa maana sheria yako ni furaha yangu” (Zaburi 119:76-77).

Haijalishi unapitia nini, huruma ya Mungu iko kwako. Yeye hayuko nje kukuhukumu au kukuadhibu, lakini kama baba yeyote aliyejitolea, anawaambia watoto wake, "Wacha nikusaidie kupitia hii na kukuonyesha kina cha upendo wangu."

Download PDF