MOYO ULIO WAZI KWA MWANGA HALISI WA MUNGU | World Challenge

MOYO ULIO WAZI KWA MWANGA HALISI WA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)
April 10, 2018

Naamini toba ni sawa kwa waumini kama ni kama vile kwa wenye dhambi; Wakristo ambao huendelea kuwa na hisia ya kutubu, inawaletea juu yao tahadhari maalum ya Mungu. Ikiwa tunatembea mbele ya Bwana kwa moyo wenye kutubu, tutafurahishwa na baraka za ajabu.

Tabia inayojulikana ya moyo unaotubu ni nia ya kukubali lawama kwa kwakutenda mauovu, ukisema, "Bwana, mimi ndiye nilietenda dhambi."

"Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya to liletalo wokovu" (2 Wakorintho 7:10). Na Yohana anaandika, "Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidaganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu" (1 Yohana 1:8).

Inaweza kuwa jambo la kuumiza sana kukubali kwamba tuko namakosa. Tunahalalisha vitendo vyetu na kufanya aina zote za uharibifu ili kuepuka lawama kwa jitihada za kuhamasisha mawazo kutoka kwetu. Na hakuna kitu hicho kinampendeza Mungu.

Kutubu inamaanisha zaidi ya kuomba msamaha tu au kufanya malidhiano na mtu tuliyekosa. Pia ni kuhusu kufanya malidhiyano na Mungu. Daudi huonyesha mfano huu kwa ajili yetu kikamilifu - aliamini katika kufanya utafutaji wa moyo. Katika nidhamu ngumu ya kuchimba dhambi ndani ya moyo wake, Daudi akasema, "Ee Mungu, unichunguze, uujuwe moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu; Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele." (Zaburi 139:23-24).

Daudi daima alifungua moyo wake kwenye mwanga wa Mungu. Alikubali uchunguzi wa Bwana, akaenda mbali mpaka akalia, "Ikiwa nimekukosea kwa njia yoyote na sijui, tafadhali nisifungulie mimi. Ninatubu." "Maana nimejua mimi makossa yangu na dhambi yangu i mbele yangu daima. Nimekutendea dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za maco yako" (Zaburi 51:3-4).

Je! Unahitaji kumruhusu Mungu atafute moyo wako leo? Kutubu dhambi yoyote ya siri itaweka moyo wako upole na upole mbele yake, unyenyekevu na urahisi unafanywa na Roho Mtakatifu.

Download PDF