MSINGI WA KATIKATI | World Challenge

MSINGI WA KATIKATI

David Wilkerson (1931-2011)December 2, 2020

Wale ambao huchagua kuishi kwenye ardhi ya kati hushiriki sifa fulani. Tabia za kabila mbili na nusu (Reubeni, Gadi na nusu ya wa Manase) zinaweza kupatikana leo kwa wale ambao wanakataa kusaga sanamu zao na kufa kwa ulimwengu. Majina yao ya Kiebrania yanawafunua.

Reubeni inamaanisha, "Mwana anayeona!" Alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, lakini alipoteza haki yake ya mzaliwa wa kwanza kwa sababu alisukumwa na tamaa. Yakobo alimtaja mwanawe Reubeni kama "… asiye na utulivu kama maji, hutastawi…" Reubeni aliingia kwa suria wa baba yake, na Yakobo, wakati wa kufa kwake, alisema juu yake: "Basi umenajisi-Alipanda kitandani kwangu." (angalia Mwanzo 49:4).

Reuben alikuwa na macho kwa ulimwengu huu tu - tamaa zake, vitu, raha zake. Alikuwa na msimamo kwa sababu moyo wake ulikuwa umegawanyika kila wakati, na roho hii ilipitishwa kwa kizazi chake. Hapa kulikuwa na kabila lote lililounganishwa na ulimwengu na lililenga kuwa na njia yao wenyewe.

Gadi maana yake, "Bahati au kikosi." Kuweka tu, hii inamaanisha askari wa bahati au mamluki. Musa alisema juu ya Gadi, "Alijitolea sehemu ya kwanza ..." (Kumbukumbu la Torati 33:21). Kabila hili lilikuwa la watiifu kwa nje, "likifanya haki ya Bwana," lakini tabia kuu ilikuwa masilahi ya kibinafsi. Gadi alikuwa akila na shida zake mwenyewe na hitaji la "kuifanya."

Manase inamaanisha, "Kusahau, kupuuza." Huyu alikuwa mtoto wa kwanza wa Yusufu na alipaswa kupokea haki ya mzaliwa wa kwanza. Lakini hata katika utoto wake kulikuwa na tabia ya kusikitisha inayoendelea na Jacob aliiona katika Roho. Manase angesahau siku moja njia za baba yake Yusufu na kupuuza amri ya Bwana.

Fikiria sifa hizi za pamoja za Wakristo wa ardhi ya kati: Wasio thabiti kama maji katika imani ya kiroho; kutokuwa bora katika mambo ya Mungu; uvuguvugu, dhaifu na tamaa; kutawaliwa na mahitaji ya ubinafsi; kupuuza Neno; kutochukua amri za Bwana kwa uzito; kufanya uchaguzi wao wenyewe badala ya kumwamini Mungu; kusahau baraka na shughuli za zamani; kutokuwa tayari kuacha sanamu fulani; kuhalalisha maamuzi yao wenyewe; hawataki kufa kwa wote ambao wangewashawishi kurudi kwenye uwanja wa kati!

Wacha tuamue kutaka utimilifu wa Bwana. Tamaa ya Mungu kwako ni kuingia mahali pa kupumzika, furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Hiyo ilihitaji kumfuata “kwa moyo wote, kwa nguvu zote.”

Download PDF