MTIHANI WA MWISHO WA IMANI | World Challenge

MTIHANI WA MWISHO WA IMANI

David Wilkerson (1931-2011)March 3, 2021

Inakuja wakati katika maisha ya kila mwamini — na vile vile kanisani — ambapo Mungu hutuweka kwenye mtihani wa mwisho wa imani. Ni jaribu lilelile Israeli lilipata upande wa jangwani wa Yordani. Je! Mtihani huu ni nini?

Ni kuangalia hatari zote zilizo mbele-maswala makubwa yanayotukabili, kuta za juu za shida, enzi na nguvu ambazo zinataka kutuangamiza-na kujitupa kabisa kwenye ahadi za Mungu. Jaribio ni kujitolea kwa maisha ya kuamini na kujiamini katika Neno lake. Ni kujitolea kuamini kwamba Mungu ni mkubwa kuliko shida na maadui wetu wote.

Baba yetu wa mbinguni hatafuti imani inayoshughulikia shida moja kwa wakati. Anatafuta imani ya maisha yote, kujitolea kwa maisha yote kumwamini kwa hali isiyowezekana. Aina hii ya imani huleta utulivu na raha kwa nafsi yetu, bila kujali hali yetu ni nini. Na tuna utulivu huu kwa sababu tumetulia mara moja na kwa wote, "Mungu wangu ni mkubwa. Ana uwezo wa kunitoa kutoka kwa shida na shida zote.”

Bwana wetu ni mwenye upendo na mvumilivu, lakini hataruhusu watu wake wakae katika kutokuamini. Labda umejaribiwa muda baada ya muda na sasa wakati umefika wa wewe kufanya uamuzi. Mungu anataka imani inayostahimili jaribu la mwisho, imani ambayo hairuhusu chochote kukutetemesha kutoka kwa uaminifu na ujasiri katika uaminifu wake.

Israeli ilipokuwa inakabiliwa na Yeriko, watu waliambiwa wasiseme neno, lakini waandamane tu. Walizingatia jambo moja ambalo Mungu aliwauliza: kutii Neno lake na kwenda mbele.

Hiyo ni imani. Inamaanisha kuweka moyo wako kutii yote yaliyoandikwa katika Neno la Mungu, bila kuhoji au kuyachukulia kidogo. Na tunajua kwamba ikiwa mioyo yetu imeamua kutii, Mungu atahakikisha Neno lake kwetu liko wazi, bila kuchanganyikiwa. Kwa kuongezea, ikiwa anatuamuru kufanya kitu, atatupatia nguvu na nguvu ya kutii: "Wanyonge waseme, mimi ni hodari" (Yoeli 3:10). "Mwishowe, ndugu zangu, iweni hodari katika Bwana, na katika uweza wa nguvu zake" (Waefeso 6:10).

Download PDF