MUNGU ALIKUITA KWA JINA | World Challenge

MUNGU ALIKUITA KWA JINA

David Wilkerson (1931-2011)May 15, 2018

"[Bwana] akanitoa akanipeleka panapo nafasi; Aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami" (Zaburi 18:19).

Maneno mazuri, yenye kuhimiza. Baba hufurahia kwetu! Katika kesi ya Daudi, alikuwa amepita wakati wa kutisha. Sauli alikuwa ameweka fadhila juu ya kichwa chake na Daudi alikuwa akikimbia kwa ajili ya maisha yake. Lakini Mungu alikuja kwa ujasili ili kumwokoa naye na Daudi angeweza kusema, "Sababu Mungu aliniokoa kutoka kwa adui zangu wote ni kwa sababu mimi ni wa thamani kwake. Mungu wangu anifurahia mimi!"

Mawazo haya yanasisitizwa katika Neno: "Bwana huwaridhia wao wamchao, na kuzitarajia fadhili zake" (Zaburi 147:11). Na tena, "Kwa kuwa Bwana awaridhia watu wake" (149:4).

Ninaweza kujaribu kukushawishi kwa furaha ya Mungu kwako kwa kukuambia, "Wewe ni wa thamani kwa Bwana!" Unaweza kufikiri, "Naam, hiyo ni mawazo mazuri. Ni tamu. "Lakini ukweli huu ni zaidi ya mawazo mazuri. Ni muhimu sana kwa ukombozi wako kutoka katika vita vyote vinavyopinga nafsi yako, siri ya kuingia ndani ya mapumziko Mungu amekuahidi. Na mpaka utakashikilia na inakuwa ukweli wa msingi ndani ya moyo wako, huwezi kushinda kile kilichopita wakati huu mbaya.

"Usiogope, maana nimekukomboa; nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe; na katika mito, haitakugharikisha; uendapo katika moto, hutateketea; wala mwali wa mto hautakuunguza" (Isaya 43:1-2).

Hivi sasa, unaweza kuwa unapitia katika maji ya kina na unaogopa kwamba unaweza kuangamizwa. Lakini kuelewa kutoka kwa Neno lake, kwamba Mungu hawezi kutuliza maji mara zote au kuzuiya kuja kwa mafuriko. Tena na yeye si mara zote kuweka nje moto. Lakini anaahidi kwamba atakwenda pamoja nawe kwa njia yote.

Download PDF