MUNGU ANA MPANGO KWA AJILI YA VITA VYAKO | World Challenge

MUNGU ANA MPANGO KWA AJILI YA VITA VYAKO

David Wilkerson (1931-2011)April 9, 2020

Maelfu ya Wakristo wanakabiliwa na shida zisizoelezeka kila siku - maumivu ya mwili, mateso ya kimawazo, mapambano ya kifedha. Wana wasiwasi, "Hii ni kubwa sana kwa mimi kuweza kushughulikia. Nitawezaje kuipanga?” Ukweli ni kwamba, hakuna hata moja ya mambo haya mabaya yamemshangaza Mungu. Ameshuhudia kila kitu kibaya ambacho kingewahi kutokea kwa wanadamu, pamoja na kila shida na shida tunazokabiliana leo. Na bibilia inatuambia Mungu anataka kutuonyesha jinsi ya kuwakabili wote.

Mungu anatuamuru tusiogope adui zetu. "Usiwaogope, lakini kumbuka sana kile Bwana Mungu wako alifanya" (Kumbukumbu la Torati 7:18). Mungu alikuwa akimaanisha mataifa yenye nguvu na yenye silaha ambazo Israeli ilikabiliana nazo. Kwetu leo, hii inatumika kwa kila shida na ugumu mwingi ambao tunakabiliwa nao katika maisha.

Baba yetu wa mbinguni huona kila hatua ya maisha yetu, na licha ya shida zetu, anatuamuru tena na tena katika maandiko, "Usiogope!" Hatupaswi kuamini kwamba shida zetu zitatuangamiza, kwa sababu yeye ndiye ngao yetu kali.

“Heri wewe Israeli! Ni nani aliye kama wewe, watu waliookolewa na Bwana, ngao ya msaada wako na upanga wa ukuu wako! Adui zako watajitiisha chinia yako, nawe utakanyaga mahali pao pa juu ” (Kumbukumbu la Torati 33:29) Mungu anatuambia, "Ni uwongo kwamba nimekuacha. Ni uwongo kwamba nimekukasirikia na nimekuacha ujitunze dhidi ya maadui zako!"

Ikiwa unapambana na dhambi pamoja na kusumbuka, ya kawaida iliyobaki moyoni mwako, Mungu anajua yote kuhusu hilo. Anajua jinsi unavyochukia na anataka kusikia neno hili: “Usiogope! Mimi ni ngao yako, mlinzi wako, utetezi wako, upanga wako wa utakatifu dhidi ya maadui zako wote. Ninajua njia ya kutoka kwa majaribu na wewe nitakufundisha kupigana " Daudi alijua hii na ndio sababu aliweza kusema, "sitaogopa ubaya" (Zaburi 23:4).

Baba yako wa mbinguni anaona mateso yako yote na anakuahidi ahadi nyingi za ajabu: "Yeye mwenyewe alisema, Sitakupungukia kamwe au sitakuacha kabisa. Kwa hivyo tunaweza kusema kwa ujasiri; Bwana ndiye msaidizi wangu; Sitaogopa. Mwanadamu anaweza kunifanya nini? (Waebrania 13:5-6).

Haijalishi kinachokuja, Mungu ana neema zaidi ya kukutosha ,na faraja kwa ajili yako!

Download PDF