MUNGU ANAPORUHUSU UPINZANI | World Challenge

MUNGU ANAPORUHUSU UPINZANI

Carter ConlonFebruary 13, 2021

Katika siku ambazo Wafilisti walikusanyika kupigana na Israeli na magari 30,000, wapanda farasi 6,000 na watu wengi kama mchanga wa pwani, Mfalme Sauli na wanaume wa Israeli waligundua kuwa walikuwa hatarini na wakaanza kujificha katika mapango na mashimo. Maandiko yanasema kwamba wengine walimfuata Sauli huko Gilgali, wakitetemeka. Walakini kulikuwa na mmoja ambaye hakupatikana kati ya waoga. Yonathani, mwana wa Sauli, akamgeukia yule mchukua silaha zake na kusema, "Njoo, tuvuke hadi kwenye kambi ya hawa watu wasiotahiriwa; yawezekana Bwana atatufanyia kazi. Kwa maana hakuna chochote kinachomzuia Bwana kuokoa kutoka kwa wengi au kwa wachache” (1 Samweli 14:6).

Jonathan hakuogopa kuwakabili maadui zake, licha ya kuandamana na mchukua silaha zake tu. Alielewa kuwa ilikuwa vita ya Bwana, na kwa hivyo kwa ujasiri alisema, "Bwana amemtia [adui] katika mkono wa Israeli" (14:12).

Jonathan na mchukua silaha zake walichukua nusu ekari tu. Inawezekana ilionekana kama ushindi mdogo na usio na maana, lakini walipodai kwamba nusu ekari, ilituma kutetemeka kupitia safu ya kuzimu. Bibilia inasema kwamba mtetemeko wa ardhi na mtetemeko mkubwa ulipitia jeshi lote. Wafilisti walitetemeka kwa sababu mwishowe mtu fulani alichagua kumwamini Mungu. Kwa kweli hawakuchukulia ushindi huu kuwa hauna maana!

Vivyo hivyo, tunaweza kusimama imara katika hali yoyote. "Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya akili timamu" (2 Timotheo 1:7).

Uhuru kutoka kwa hofu huja wakati unakumbuka sababu ya upinzani - unapokumbuka kwamba Mungu ameiruhusu katika maisha yako ili kukuendeleza na kukulea. Unapochagua kukabiliana na adui zako, kwa kweli ni ufunguo wa kufungua utoaji wa Mungu kwa maisha yako na maisha ya wale wanaokuzunguka. Unaona, vita sio vyako, ni vya Bwana.

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Kanisa la Times Square mnamo 1994 na aliteuliwa kuwa Mchungaji Mwandamizi mnamo 2001. Mnamo Mei 2020 alibadilisha jukumu la kuendelea kama Mkuu wa Kanisa Kuu la Times Square, Inc.

Download PDF