MUNGU ANASIKIA KILIO CHETU CHA UKIMYA | World Challenge

MUNGU ANASIKIA KILIO CHETU CHA UKIMYA

David Wilkerson (1931-2011)January 15, 2021

Katika Zaburi zote 150, Zaburi 34 ndiyo ninayopenda kabisa. Yote ni juu ya uaminifu wa Bwana wetu kuwakomboa watoto wake kutoka kwa majaribu makubwa na shida. Daudi anatangaza, "Nilimtafuta Bwana, naye akanijibu, na akaniokoa kutoka kwa hofu yangu yote. Malaika wa Bwana huweka kambi karibu nao wote wamchao, na kuwaokoa… Waadilifu hulia, na Bwana husikia, na huwaokoa katika taabu zao zote… Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humtoa katika hayo yote”(Zaburi 34: 4,7,17,19).

Kumbuka madai ya Daudi katika Zaburi hii: "Nilimtafuta Bwana ... maskini huyu alilia ...." (34:4, 6). Je! Daudi alifanya hivi akilia lini? Ilipaswa kutokea wakati alikuwa akijifanya wazimu huko Gathi na bado hakuweza kusali kwa sauti mbele ya Wafilisti. Hii inatuleta kwenye ukweli mkubwa kuhusu ukombozi wa Mungu. Wakati mwingine kilio kikuu kinatolewa bila sauti inayosikika.

Najua ni aina gani ya "kilio cha ndani" ilivyo. Maombi mengi ya sauti kubwa maishani mwangu — kilio changu cha muhimu sana, kinachoumiza moyo, kilio kirefu kabisa — kimefanywa kwa ukimya kabisa.

Wakati mwingine nimekuwa nikisumbuliwa sana na hali kwamba sikuweza kuongea, nikishikwa na hali zilizo juu yangu kiasi kwamba sikuweza kufikiria vizuri kutosha kuomba. Wakati mwingine, nimekaa peke yangu katika somo langu nikiwa nimechanganyikiwa sana hivi kwamba sikuweza kusema chochote kwa Bwana, lakini wakati wote moyo wangu ulikuwa ukilia: "Mungu, nisaidie! Sijui jinsi ya kuomba sasa hivi, kwa hivyo sikia kilio cha moyo wangu. Niokoe kutokana na hali hii.”

Umewahi kufika hapo? Je! Umewahi kufikiria, "Sijui hii inahusu nini. Nimezidiwa sana na hali yangu, nimejaa mafuriko kwa maumivu ya kina, siwezi kuelezea. Bwana, sijui hata nikuambie nini. Ni nini kinachoendelea? ”

Ninaamini hii ndio hasa Daudi alipitia wakati alipotekwa na Wafilisti. Wakati aliandika Zaburi ya 34, alikuwa akikiri: "Nilikuwa katika hali kubwa sana hivi kwamba nilicheza kama mpumbavu. Hata hivyo, ndani nilijiuliza, Ni nini kinachoendelea nami? Je! Hii imetokeaje? Bwana, nisaidie!”

Na kwa hivyo inaonekana Daudi alikuwa anasema, "Mtu huyu masikini alilia kutoka ndani, asijui nini au jinsi ya kuomba. Bwana alinisikia na kuniokoa. ” Kilikuwa kilio kirefu kutoka moyoni, na Bwana ni mwaminifu kusikia kila kunong'ona, haijalishi umezimia vipi.

Download PDF