MUNGU ANATIMIZA KUSUDI LAKE | World Challenge

MUNGU ANATIMIZA KUSUDI LAKE

David Wilkerson (1931-2011)February 13, 2020

Agano la Kale linatuambia ya Yakobo, mtu anayedanganya, anayejifanyisha na kudanganya - ambaye Mungu alimpenda sana! Maisha yake yamejaa masomo mazuri kwetu juu ya jinsi Mungu anavyoshughulika na maumbile ya mwanadamu.

Acha tuchukue hadithi ya Yakobo jinsi anavyokimbia kaka yake mkubwa, Esau. Yakobo alikuwa amemdanganya Esau kutoka haki yake ya kuzaliwa na kupata “baraka mbili” kutoka kwa baba yake Isaka ambayo ilikuwa ni ya muvulana wa kwanza. Baraka hii ni pamoja na mali yote ya baba. Lakini, la muhimu zaidi, ilimaanisha kuwa Yakobo alikuwa mzazi wa uzao wa uzalendo ambao kupitia Kristo angekuja: "Katika wewe na katika uzao wako familia zote za dunia zitabarikiwa" (Mwanzo 28:14). Alikuwa babu wa moja kwa moja wa Masihi.

Kwa wazi, haki hii ya kuzaliwa ilikuwa ya umuhimu mkubwa sana wa kiroho na umuhimu wake unadhihirisha ubaya wa kile Esau alifanya katika kutoa haki ya mzaliwa wa kwanza kwa sufuria tu ya kitoweo. Esau alipogundua kwamba Yakobo alikuwa ameiba baraka yake, aliazimia kumuua kaka yake (ona Mwanzo 27:36, 41).

Ilikuwa ni juu ya hali hii ya nyuma ambayo Yakobo alihama na wakati alikuwa akienda zake, Mungu alimpa maono ya ajabu kupitia ngazi, na malaika akienda na kutoka kwa kiti cha enzi cha Mungu, akifanya zabuni yake (28:12). Malaika hao hao bado wanafanya kazi na kuhudumia kwa niaba yetu leo. Baada ya Mungu kumbariki Yakobo (mstari wa 14), akaongeza ahadi hizi za ajabu: "Tazama, mimi ni pamoja nawe na nitakuhifadhi kokote uendako, na nitakurudisha katika nchi hii; kwa maana sitokuacha mpaka nifanye kile nilichokuambia” (28:15).

Mungu alikuwa akimpa Yakobo kiapo, akisema, "Sitakuacha kamwe, Yakobo. Nitakuwa nawe kila hatua ya njia. Kusudi langu litakamilika maishani mwako bila kujali!” Ni ngumu kupata imani, wema au neema yoyote kwa Yakobo na bado Mungu aliona kitu moyoni mwake ambacho kilileta upendo wake mkubwa na hamu ya kumbariki. Mungu aliona zaidi ya uchoyo wake na ujanja na alijua kuwa kitu fulani moyoni mwa Yakobo kilikuwa tayari kubadilishwa.

Tunajua kuwa wanadamu huzingatia sura ya nje lakini Mungu huwa anaangalia mioyo kila wakati. Na hivyo ndivyo Mungu anatafuta ndani yetu - moyo uliovunjika, na dhaifu anaweza kufanya kazi.

Download PDF