MUNGU HAJAKUPITA | World Challenge

MUNGU HAJAKUPITA

David Wilkerson (1931-2011)December 4, 2020

Moja ya mizigo mikubwa niliyonayo kama mchungaji wa Bwana ni, “Ee, Mungu, ninaletaje tumaini na faraja kwa waumini wanaovumilia maumivu na mateso makubwa kama haya? Nipe ujumbe ambao utafuta shaka na hofu yao. Nipe ukweli ambao utakausha machozi ya walio na huzuni na kuweka wimbo kwenye midomo ya wasio na matumaini.”

Ujumbe ambao nasikia kutoka kwa Roho Mtakatifu kwa watu wa Mungu ni rahisi sana: "Nenda kwa Neno langu, na usimame juu ya ahadi zangu. Kataa hisia zako zenye mashaka.” Matumaini yote huzaliwa nje ya ahadi za Mungu.

Nilipokea barua mara moja ambayo ilikuwa na kielelezo kizuri cha hii. Ni kutoka kwa mama ambaye anaandika, "Binti yangu ana miaka kumi na sita. Ana upungufu wa mwili wa misuli, mishipa na viungo, na ana maumivu makali sana masaa ishirini na nne kwa siku. Nilipoteza mwanangu kujiua mnamo 1997 kwa sababu ya maumivu yale yale. Alikuwa na ishirini na mbili wakati, baada ya miaka tisa ya mateso, alijiua. Hakuweza kushughulikia maumivu.

“Binti yangu alikuwa ballerina na alikuwa akitarajia kwenda Shule ya Julliard katika Jiji la New York. Lakini ndoto zake zilivunjika wakati alipigwa na ugonjwa ule ule uliomsumbua kaka yake. Daktari alisema kuwa maumivu yake kwa kiwango cha 1 hadi 10 ni saa 14. Kiasi cha dawa ya kutuliza maumivu inahitajika kuwa na ufanisi kwake ingeharibu figo zake, kwa hivyo hawezi kuchukua dawa.

“Anampenda Bwana, na ni furaha kuwa karibu. Yeye ni mshairi mzuri ambaye maandishi yake yametokea katika machapisho zaidi ya 15, na ameorodheshwa katika ‘Kimataifa Nani ni Nani katika Mashairi (International Who’s Who in Poetry.)”

Mbele ya kila kitu, katikati ya kutetemeka kwa mwili na roho, mama huyu na binti yake wameweka tumaini lao katika Neno la Mungu kwao. Na amewapa amani.

Je! Adui amejaribu kukuambia kwamba Mungu amekupita? Umejaribiwa kuhitimisha kwamba Bwana hayuko pamoja nawe? Je! Karibu umekata imani yako? Weka tumaini lako katika Neno la Bwana kwako:

"Sitakuacha kamwe, wala stakupungukia kabisa" (Waebrania 13:5).

“Bwana pia atakuwa kimbilio [kwa] waonevu, kimbilio wakati wa shida. Na wale wanaolijua jina lako watakutumaini wewe; kwa maana Wewe, Bwana, haujawaacha wale wanaokutafuta” (Zaburi 9:9-10).

Download PDF