MUNGU HATAKUACHA KAMWE | World Challenge

MUNGU HATAKUACHA KAMWE

David Wilkerson (1931-2011)July 2, 2020

"Kwa kuwa Bwana anapenda haki, na huwaacha watakatifu wake; wamehifadhiwa milele” (Zaburi 37:28).

Mara tu Mungu anapogusa na kumiliki mtu, ni kwa maisha yote. Bwana hatawahi kujisalimisha kwa Shetani ni yake. Unaweza kudhoofika, kushindwa au kuanguka katika dhambi ya kutisha, lakini mara Mungu atakapokuwa na wewe, hatawahi kukuacha. Pia, wakati anamiliki, anakuandaa kwa utumiaji unaokua unaongezeka.

Fikiria nyuma wakati Mungu alipokujia na kweli akagusa roho yako. Alikuita kwake na kukujaza na Roho wake, wakati akijitoa kwako: “Ninadai wewe; wewe ni mali yangu. " Ghafla, Mungu alichukua udhibiti wa maisha yako na hakuna kitu kingebadilisha ukweli huo. Uliwe mali ya Mungu iliyonunuliwa: "Kanisa la Mungu ambalo Alinunua na damu yake mwenyewe" (Matendo 20:28).

Muumba wa ulimwengu alikuununua na bei ya damu yake mwenyewe na hakuna kitu kilicho na nguvu juu ya damu hiyo. Shetani mwenyewe anaweza kukushika kwa mtego wa helikopta na bado, kama vile anafikiria kuwa na wewe, Mungu anasema, "Hapana, shetani, huwezi kuwa naye. Ni wangu. Nimemnunua na lazima uachilie mali yangu. " Mungu anakuhifadhi, akikuandalia wewe bora.

Daudi alikuwa mtu mwenye mali ya Mungu. Hata ingawa alikuwa muuaji mkubwa, mwandishi wa zaburi aliyetiwa mafuta, na mfalme mkubwa, alipambana na kulazimishwa kali moyoni mwake. Katika baraka nyingi na baraka ya Mungu, alipatikana na shambulio kali la tamaa. Aliingia katika dhambi na mke wa mtu mwingine na hata hata mume wa mwanamke huyo aliuawa vitani. David alipata matokeo mabaya kwa dhambi yake lakini Mungu alimwokoa kupitia shida hiyo. Kwa kweli, David alikuwa tayari kwa huduma kubwa hata baada ya kuanguka kwake. Sauti yake ilisikika kote nchini kama hapo awali na leo tunasoma maneno yake ya mafuta katika Zaburi. Ukweli ambao Mungu alimfunulia David kupitia jaribio lake unaendelea kuhubiriwa leo.

Kumbuka, Bwana hatakupa kamwe hata kama unakumbana na mapambano gani. Wewe ni wa Bwana, kwa hivyo pokea upendo wake, nguvu, msamaha na uhuru! "Kwa kuwa Bwana hatatupa mbali watu wake, Wala hatakataa urithi wake" (Zaburi 94:14).

Download PDF