MUNGU HUTUMIA KITU KISICHO KAMILIFU | World Challenge

MUNGU HUTUMIA KITU KISICHO KAMILIFU

Jim CymbalaMay 11, 2019

Kwa kawaida, Mungu anapenda kuchagua watu wasiopendeza, wasiofundishwa, na wasio wakamilifu kutekeleza mambo ya kushangaza. Ibrahimu alidanganya wakati alishinikizwa, Musa alimuua mtu kabla ya kuwa mkombozi wa Israeli, familia ya Mfalme Daudi ilimutenga ili awe tu mvulana mchungaji, na mtume Petro alikuwa mvuvi ambaye hakuwa na mafunzo rasmi ya kidini.

"Maana, ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya kimwili, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa; bali Mungu alichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviabishe vyene nguvu; tena Mungu alivichaguwa vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, iliavibadilishe vile vilivyoko; mwenye mwili awe yeyote asije akajisifu mbele za Mungu" (1 Wakorintho 1:26-29).

Kumbuka kwamba maneno hayo yaliandikiwa kutaniko la waumini katika Yesu, si kwa wakubwa. Ikiwa unahisi kama haufai na usiojifunza wakati Roho anapiga simu, tafadhali kumbuka kwamba hii ndio njia ambayo Mungu hufanya kazi kwa kawaida ili athibitishiwe kwa kupokea utukufu wote.

Hebu tuangalie Paulo kwa muda mfupi. Alikuwa Myahudi, aliyefundishwa kama Mfarisayo, na mtaalamu wa mafundisho ya Agano la Kale. Hakuna mtu aliyekuwa na vifaa vyema vya kuchukua habari njema kwa watu wa Kiyahudi lakini sio hapo ambapo Mungu aliweka Paulo. Badala yake, alimtumia kueneza Injili katika wa Mataifa ya kipagani!

Wakati Roho ya Mungu inakwenda mbele, madhumuni yake yamefunuliwa na kutimizwa kwa njia ambazo hakuna kamati, mtihani wa kibinadamu, au programu ya kompyuta inaweza kuonekana. Kristo hakukufa msalabani ili tuweze kutumia wakati wetu kama Wakristo tuketi karibu tu duniani kwa kusubiri kurudi kwake. Yesu alisema, "Mavuno ni mengi lakini wafanyakazi ni wachache" (Mathayo 9:37). Yesu alisema kuna uhaba wa wafanyakazi, lakini kazi halisi itafanywa na Roho wa Mungu kupitia wewe na mimi kufanya mambo zaidi ya mawazo yetu ya kinyama. Yote huanza wakati unapojitoa mwenyewe ili utumike.

Jim Cymbala alianzisha Hema la Brooklyn (Brooklyn Tabernacle) akiwa na wanachama wasio zidi  ishirini katika jengo la chini katika sehemu ngumu ya mji huo. Mzaliwa wa Brooklyn, yeye ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF