MWITIKIO WA IMANI | World Challenge

MWITIKIO WA IMANI

David Wilkerson (1931-2011)December 11, 2019

Unaweza kuwa unapitia dhoruba mbaya zaidi ya maisha yako - mapambano ya kifedha, shida za biashara, kashfa, shida za kifamilia au janga la kibinafsi. Kukosekana kwa utulivu hukufanya uwe macho usiku, na wingu linakuzunguka. Unapoamka, uchungu mbaya bado uko na wewe na unalia, "Mungu, ni lini utaendelea kuniruhusu kupitia hii? Itakwisha lini?"

Wacha tuangalie kwa muda uzoefu wa Waisraeli huko Refidimu: "Ndipo mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri kutoka safari ya nyika, kama Bwana alivyowaagiza, wakatua Refidimu; lakini hapakuwa na maji ya watu yakunywa… Na watu wakawa na kiu cha maji” (Kutoka 17:1-3). Maandiko yanaonyesha kwamba Mungu aliongoza Israeli mahali penye ukame katika jangwa lote - hakuna mkondo, kisima, wala mto mdogo wa maji - ambapo aliwaruhusu wawe na kiu. Watu walilalamikia Musa lakini Mungu alikuwa na mpango! Hakuwaruhusu kufa; alikuwa na hifadhi ya maji ambayo alikuwa ameiandaa zamani.

Je! Kwanini Mungu alifanya hivi? Alikuwa akingojea majibu ya imani kutoka kwa wana wa Israeli. Alikuwa akisema, "Nimechukuwa kupitia vitu hivi vyote lakini umekataa kujifunza. Je! Utaniamini sasa?"

Wakristo wengi wanajaribiwa, na wanajaribu hivi sasa kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Akiba zao zinafifia na hali inaonekana haina tumaini. Wengine wanavumilia aina tafauti ya mateso. Haifai kamwe, watu hawa waaminifu, waliojaa kutokuwa na furaha huja kanisani na kuinua mikono yao kwa sifa za Bwana. Wanatabasamu na kukumbatiana kaka na dada zao katika Kristo, lakini wanapitia maumivu makali na kutokuwa na usalama.

Wapendwa, sababu moja ya kesi yako ni ya muda mrefu ni kwa sababu Mungu anataka umkaribie kwa uaminifu na ujasiri kama mtoto. Wakati ukavu wa kiroho unapoingia, Mungu anataka umtazame: "Heri mtu anayemwamini Bwana, na ambaye tumaini lake ni Bwana" (Yeremia 17:7). Ikiwa unategemea kabisa Neno lake na uaminifu wake, Mungu ameahidi kukubariki - na yeye hataweza kusema uwongo!

Download PDF