NANI ATATUOKOA? | World Challenge

NANI ATATUOKOA?

Carter ConlonSeptember 28, 2019

"Kwa kuwa hatuna Kuhani Mkuu ambaye asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu; bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambao yote, bila kufanya dhambi dhambi" (Waebrania 4:15).

Bwana anatuita kwa kiti cha neema, sio wakati tunayo yote pamoja, lakini wakati tunajikuta katika wakati wa uhitaji. Yeye haituitei katika saa hii kwa sababu tuna nguvu lakini kwa sababu anajua kuwa tunamuhitaji, na anatamani sisi tumalize kazi ambayo ameturuhusu kuifanya katika kizazi hiki.

Jarida la hivi majuzi la majadiliano juu ya misiba inayoikabili ulimwengu hivi ilikuwa na kichwa kifuatacho: NANI ATATUOKOA?

Watu katika jamii yetu wanaanza kugundua kuwa tuko kwenye dhoruba ya idadi kubwa mno, na kilio cha msaada kinakua.

Unapoanza kuzungumza juu ya kurudi kwa maombi na kazi ya Mungu, unaweza kukumbana na hoja kutoka kwa adui. Labda hata udhaifu wa moyo wako mwenyewe utakuja dhidi yako kukukatisha tamaa: “Wakati wako umepita. Mungu alikuita hapo awali lakini ulitoka na sasa ni kuchelewa.” Usisikilize sauti hizo!

Wewe na mimi lazima tuwe macho siku ambayo tunaishi - na tunaishi kwa nguvu ya Mungu. Ikiwa tutachagua kumruhusu Mungu adhihirishe utukufu wake kupitia sisi, maisha yetu yanaweza kuhesabu mengi katika siku ambazo zitabaki. Hakika, siku za mbele zitakuwa giza, lakini kumbuka kuwa mwisho wetu ni mji uliowekwa kwenye kilima kisichoweza kufichwa. Hakuna mahali salama kuliko kuwa mikononi mwa Mungu.

Mungu ni mwema na rehema zake ni za milele. Haijalishi wapi ulipo leo, haijalishi kama mwenye kutokuwa na msaada na mwenye kutokuwa na matumaini, piga simu kwa Mungu. Tunapomwomba Bwana, maisha yetu na shuhuda zetu zinarejeshwa, na matokeo yake, watu wengine wengi watapata rehema za Mungu katika Yesu Kristo.

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Kanisa la Times Square mnamo 1994 katika mwaliko wa mchungaji mwanzilishi, David Wilkerson, na aliteuliwa kuwa Mchungaji Mwandamizi mnamo 2001.

Download PDF