NCHI YENYE MIOYO YA KUSIHI | World Challenge

NCHI YENYE MIOYO YA KUSIHI

Gary WilkersonMay 3, 2021

"Katika hili mnafurahi, ingawa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa na majaribu anuwai, ili ukweli wa imani yenu iliyojaribiwa - ya thamani zaidi kuliko dhahabu iharibikayo ingawa inajaribiwa na moto - kupatikana. matokeo ya sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwa Yesu Kristo” (1 Petro 1:6-7).

Hakuna mtu anayetaka kupitia tu mwendo. Je! Hutaki kuwa mwanamume au mwanamke ambaye kwa wazi ana mguso wa Mungu maishani mwako? Je! Hautaki watu wakutazame na kufikiria, "Je! Ni nini juu ya mtu huyo? Kuna upako mtakatifu juu yao. Kuna mguso wa Mungu katika maisha yao."

Ninaamini Mungu anataka kuinua watu na kusema, "Ah, kuna chombo pale pale ambacho ninaweza kufanya kazi. Kuna moyo, kuna kinywa, kuna sauti ambayo ninaweza kuzungumza kupitia siku hizi za giza. " Anataka watu ambao kupitia yeye anaweza kunyoosha mkono wake kuponya na kutoa ishara na maajabu. Adui anapoingia kama mafuriko, Bwana huweka njia ya kukabiliana. Hiyo ndiyo anataka kufanya katika maisha yako.

Ikiwa unaishi katika kizazi ambacho kinamkera Mtakatifu, basi utahitaji kusihi moyoni mwako ukisema, "Njoo, Bwana Yesu, njoo! Njoo, Roho Mtakatifu katika ukamilifu wako na nguvu zako, njoo kanisani kwako na utufufue. Tuamshe.”

Tunahitaji Roho Mtakatifu kutikisa mahali hapa mara nyingine tena na kutupitisha kwenye moto wa anayesafisha, akiwaka taka ili tuweze kutoka kama dhahabu safi. Tunataka kutoka kwa nyakati ngumu na uonevu kwa moto kwa Mungu.

Ninaomba kwamba kwa mara nyingine tena Roho Mtakatifu atate mioyo yetu. Bwana, nyosha mkono wako juu ya maisha yetu. Bwana, weka mguso kwa nchi yetu. Ee Mungu, hicho ndicho kilio chetu. Ninaomba kwamba maisha yetu ya maombi yangewashwa tena na kwamba tutakuwa karibu na wasiwasi wa kutafuta uso wa Bwana. Tunahitaji kumwomba Bwana wetu atuondoe kurudi nyuma na ubaridi wa moyo, kutotaka kurekebishwa. Lazima atuponye ili tuweze kuja katika ukamilifu wa upako alio nao kwa ajili yetu.

Download PDF