NEEMA KWA AJILI YA MATESO YAKO | World Challenge

NEEMA KWA AJILI YA MATESO YAKO

David Wilkerson (1931-2011)May 20, 2020

Neema mara nyingi imekuwa ikifafanuliwa kama, neema isiyofaa na baraka za Mungu. Walakini, ninaamini neema ni zaidi ya hii. Ni kila kitu ambacho Kristo ni kwetu nyakati zetu za mateso - nguvu, nguvu, fadhili, huruma na upendo - kutuona kupitia shida zetu na majaribu yetu.

Yesu anasema mvua inanyesha wote wasio na haki na wasio waadilifu (ona Mathayo 5:45) - akimaanisha shida za maisha kama shida za ndoa, wasiwasi juu ya watoto, shinikizo za kifedha, magonjwa. Na wenye haki wanaweza kupigana dhidi ya kiburi, unyogovu na hofu, hisia za kutokuwa na usawa, kukandamizwa na adui.

Unaweza kuuliza ni kwanini mataifa yanateseka - kwa nini kuna njaa mbaya, tauni, mafuriko, njaa, magonjwa na uharibifu. Maandiko yanaangazia mateso ya ulimwengu kupitia picha yake ya watu wa Mungu, Israeli la kale. Taifa hilo liliteseka na misiba kama hii: minyeo, utumwa, kuanguka kwa uchumi, magonjwa ya kushangaza. Wakati mwingine mateso ya Waisraeli yalikuwa ya kutisha sana hata maadui zao waliwasikitikia.

Je! Kwa nini Israeli walipata mambo mabaya kama haya? Maandiko huweka wazi katika kila mfano kwamba ni kwa sababu walimwacha Mungu na wakageukia ibada ya sanamu (ona Kumbukumbu la Torati 4:25-28) Ni muhimu kutambua, hata hivyo, kwamba pamoja na kila hukumu iliyo haki juu ya Israeli ilikuja udhihirisho wa neema ya Mungu katika kuhifadhi mabaki ya kimungu, na kutimiza kusudi lake la kimungu ndani na kupitia wao licha ya mapungufu yao (ona 4:9-30).

Hata ingawa sababu ya majaribu yetu inaweza kubaki siri, tunapaswa kuwa tayari kuyakubali hadi Yesu atakapokuja. Hakutakuwa na mwisho kwao, kwa hivyo mwamini mwenye busara ataamua moyoni mwake kumjua Yesu kwa ukaribu zaidi na kumtafuta kuliko hapo zamani.

Siku moja katika utukufu, Baba yetu wa mbinguni atatufunulia mpango mzuri aliokuwa nao wakati tulipitia nyakati ngumu. Atatuonyesha jinsi tulivyopata uvumilivu kupitia majaribu yetu yote; jinsi tulijifunza huruma kwa wengine; jinsi nguvu yake ilifanywa kamili katika udhaifu wetu; jinsi tulijifunza uaminifu wake kabisa kwetu; jinsi tulivyokuwa zaidi kama yeye, Bwana na Mwokozi wetu wa thamani. Na hadi siku tutakapokutana naye uso kwa uso, Baba yetu wa mbinguni anasema, "Nina neema yote unayohitaji kushinda!"

Download PDF