NEEMA YA MUNGU WAKATI WOTE | World Challenge

NEEMA YA MUNGU WAKATI WOTE

Gary WilkersonJune 11, 2018

Je! Una shida katika maisha yako hujawahi kuitingisha? Unajiuliza, "Je, ninaweza kupata furaha katika maisha ya Kikristo? Je, nitakuwa katika vita hivi milele?"

Ninafurahi kuwashauri watu. Ninapata baraka kabisa wakati ninapoona mtu akiwekwa huru na Habari Njema ya Kristo, hatimaye anaweza kufurahia maisha. Hakuna kitu kinachotimiza kama kuona kwa mtu mwenye ulemavu wa kiroho hatimaye kuponywa na kuendeleza mbele katika uzima na matumaini mapya, furaha na imani.

Hii haikuja kwa urahisi, hata hivyo. Migogoro tunayokabili kila siku ni kubwa, kwa sababu changamoto za maisha katika ulimwengu ulioanguka haziache kamwe. Shetani anafanya kazi daima kuficha kazi ya Mungu katika maisha yetu. Kwa wakati wowote, hata Mkristo aliyejitolea anaweza kujifurahisha kwenye ukingo wa kutoamini.

Nilijua wanandoa wengi ambao imani yao ilipata changamoto kutokana na ripoti ya mwana wao mdogo. Alipokuwa katika darasa la pili, waliambiwa kwamba alikuwa na ulemavu mkubwa ulikuwa unaanza kujitokeza. Walishauliwa kumuondoa shuleni na kuanza kumfundisha mambo ya kibiashara ili hatimaye apate kupata maisha. Wakati walikubali hali hiyo kwa upande umoja, walisukumiwa kutangaza kutangaza imani, "Hatukubali kuwa hii ni mpango wa Mungu kwa mtoto wetu."Wakamuacha kijana huo shuleni na kumwambia mara kwa mara, "Tunakuamini," Kila walivyotumia saa nyingi kufanya kazi naye. Kwa bidii, uvumilivu na imani, mtoto huyo akawa mwanafunzi mzuri, alihitimu kutoka chuo kikuu na sasa ni mchungaji wa kanisa linalostawi.

Kwa kweli Mungu hutumia misimu yetu migumu kutuandaa ili tupate baraka za kibali chake. Huu ni ukweli wenye nguvu na licha ya hali mbaya, yeye yu pamoja nasi katika kila kitu, bila kujali jinsi yagiza ya hali yetu.

Unaweza kuwa na hakika ya neema ya Mungu: "Mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikiya, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao" (1 Wakorintho 2:9).

Download PDF