NGUVU KATIKA SALA | World Challenge

NGUVU KATIKA SALA

Jim CymbalaMay 25, 2019

Ingawa ulimwengu umefanya hatua kubwa katika kuelewa masomo kama nishati ya atomiki na Chombo cha nyuklia, wengi wetu bado tunaishi tu na ufahamu mdogo wa chanzo cha nguvu zaidi cha kale, kuna chanzo kilicho na nguvu - nguvu inayotoka kwa sala. Kwa kweli, hatujaanza kupata nguvu na uwezekano usio na kipimo ambacho hupatikana wakati tunapoita jina la Bwana.

Kitabu cha Waamuzi kinaandika kipindi cha giza katika historia ya Israeli. Ingawa Mungu alikuwa amewapa nchi ya Kanaani sawasawa na alivyoahidi, Waisraeli walirudilia mara kwa mara juu ya maagizo yake, wakishindwa kumiliki kabisa ardhi kama alivyoamuru. Badala ya kuwafukuza Wakanaani, Waisraeli walioaana nao na muda mfupi walikuwa wakiabudu sanamu za uongo za Kanani, mazoezi ambayo Mungu aliwaonya dhidi yao.

"Baada ya Ehudi kufa, Wana waisraeli wakafanya tena mabaya machoni pa Bwana. Kwa hiyo Bwana akawauza na kuwatia katika mikononi mwa Yabini, mfalme wa Kanaani ... Wana waisraeli wakamlilia Bwana kwa kuwa aliwanyanyasa wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka ishirini" (Waamuzi 4:1-3).

Kwa miaka ishirini unyanyasaji huu uliendelea bila kupungua, ambayo ilikuwa inamaanisha kuwa hakuna hata mmoja wa vijana wa Israeli aliyewahi kunusa uhuru. Kutumikishwa na shida ilikuwa njia ya maisha kwa kila mtu - hadi siku moja maalum kitu kilibadilika. Kwa kukata tamaa kabisa, Israeli waliita jina la Bwana na sala yao ilianza ufumbuzi ambao ulibadilisha kila kitu.

Mungu alimtumia neno la kinabii kwa hakimu katika Israeli aitwaye Debora. Chini ya uongozi wa Roho wa Mungu, Debora alipeleka ujumbe kwa mtu mmoja aitwaye Baraki kwamba Bwana alikuwa anataka kumuweka adui mikononi mwake: "Haya nenda! Hii ni siku ambayo Bwana amemtia Sisera mikononi mwako. Je! Bwana hakukuja mbele yako?" (4:14). Miaka ishirini mibaya sana ya utumwani kwa Wakanaani ingekuwa ikimalizika ikiwa Baraki angekuwa mnyenyekevu-na alikuwa! "Bwana akamfadhaisha Sisera Sisera na magari yake yote na jeshi lake kwa makali ya upanga" (4:15).

Tunahitaji wa Baraka wengi zaidi leo ambao watapitia kwa sala na kisha kutii mwongozo wa Mungu ili uharibifu wa kikatili unaweza kupinduliwa.

Jim Cymbala alianza Tabernacle la Brooklyn na wajumbe chini ya ishirini katika jengo lenye jengo la mto katika sehemu ngumu ya mji. Mzaliwa wa Brooklyn, yeye ni rafiki wa muda mrefu wa David na Gary Wilkerson.

Download PDF