NGUVU KATIKA YESU | World Challenge

NGUVU KATIKA YESU

David Wilkerson (1931-2011)March 6, 2018

Kama watoto wa Mungu wanapokuwa wakienda kwa njia zao za kila siku, wakiongozwa na kutembea pamoja na Yesu, wanaweza ghafla kugongwa na dhoruba, wimbi la taabu linalojitokeza kutoka pande zote. Katika Zaburi ya 107:23-26, tunasoma juu ya "wale wanaokwenda baharini katika meli" na wanapigwa na upepo mkali. Wafanyabiashara katika akaunti hii waliogopa sana hivi kwamba karibu walipoteza (aya ya 26).

Sasa watu hawa walikuwa wakienda tu kuhusu biashara zao wakati dhoruba ilikuja. Tunapaswa kutambua kwamba Mungu mwenyewe alianzisha dhoruba: "Maana husema, akavumisha upepo wa dhoruba, ukayainua juu mawimbi" (mstari wa 25). Mungu aliwaleta baharini mahali ambapo walikuwapo na aliinuwa mawimbi. Ilikuwa ni kazi yake yote!

Wakristo wana tabia ya kulaumu shetani au dhambi fulani kwa changamoto zao; Kwa kweli, ni vigumu kwao kutambua kwamba Mungu amewaingiza katika nafasi ya kupambana na magumu. Lakini imani yetu inaweza kuhimizwa sana wakati wowote tunapoelewa kwamba wakati dhoruba zote za uzima zimewekwa na Mungu kwa ajili ya wenye haki, ana lengo lake katika hayo yote. "Wapendwa, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yane, unaowapata kama moto ili nakatika ufunuo wa utukufu wake mfurahi kwa shangwe" (1 Petro 4:12-13).

Mungu hashangazwi na shida zako. Kwa kweli, zinaendelea kwa sababu anataka kuzalisha kitu ndani ya moyo wako - na anataka kukufunulia utukufu wake.

Je! Dhoruba imesimama kwa wapanda meli katika Zaburi ya 107? Mungu aliwaingiza lini ndani ya makao yao yaliyotakiwa? Kwa mujibu wa mtunga-zaburi, ilikuwa ni wakati walitoa matumaini kwa wanadamu wote na walilia Bwana ili awape msaada.

Anakutaka utoke kwenye majaribio yako ukiwa na nguvu katika tabia, imara katika imani, imara katika Yesu. Kwa sababu anakupenda!

Download PDF