NGUVU YA DAMU | World Challenge

NGUVU YA DAMU

David Wilkerson (1931-2011)January 9, 2020

Bila shaka, damu ya Yesu Kristo ni zawadi ya thamani zaidi ambayo Baba yetu wa mbinguni ametoa kwa kanisa lake. Walakini, Wakristo wachache huelewa thamani na wema wake. Wanaimba juu ya nguvu ya damu. Kwa kweli, wimbo wa kanisa la Pentekosti ni, "Kuna nguvu, nguvu na nguvu inayofanya kazi ya kushangaza katika damu ya Mwana-Kondoo" (Lewis E. Jones). Na sisi kila wakati "tunasihi damu" kama aina ya fumbo la ulinzi. Lakini Wakristo wachache wanaweza kuelezea utukufu wake na faida zake, na mara chache huingia madarakani.

Wakati Kristo aliinua kikombe kwenye Pasaka ya mwisho, alisema, "Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, itakayomwagika kwa ajili yenu" (Luka 22:20). Tunakumbusha dhabihu yake kila wakati tunapokuwa na ushirika. Lakini hiyo ndio kikomo cha ufahamu wa Wakristo wengi kuhusu damu ya Yesu. Tunajua kuhusu damu iliyomwagika lakini sio juu ya kunyunyizwa!

Rejea ya kwanza ya bibilia juu ya kunyunyiza damu iko kwenye Kutoka 12:22: “Nanyi twaeni tawi la hisopu rundo la hisopo, mkalichovye katika damu iliyo ndani ya bakuli na kukipiga kizingiti cha juu, na miimo miwili ya mlango na damu iliyo katika bakuli imesalia ndani ya beseni” Wakati wowote damu ilioslia ndani ya bakule haikuwa na athari; haikuwa na nguvu dhidi ya malaika wa kifo. Ilibidi iondolewe nje ya bonde na kunyunyizwa kwenye mlango ili kutimiza madhumuni yake ya ulinzi.

Damu katika Kutoka 12 ni aina ya damu ya Kristo ambayo ilitoka Kalvari. Ikiwa Kristo ndiye Bwana wa maisha yako, basi machapisho yako ya mlango - moyo wako - yamemwagwa damu yake. Na kunyunyiza hii sio kwa msamaha tu bali pia ni kinga yetu.

Yesu hunyunyiza damu yake mwenyewe wakati sisi, kwa imani, tunapokea kazi yake ya kumaliza Kalvari. Na mpaka tuamini kweli nguvu ya dhabihu yake Kalvari, damu ya Yesu haiwezi kutoa athari yoyote kwa mioyo yetu! "Ambaye Mungu alimweka kama upa [upatanisho] kwa damu yake, kupitia imani" (Warumi 3:25).

Msifuni Mungu kwa sifa za juu kwa damu ya Yesu ya thamani: "Tunafurahi pia katika Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho" (Warumi 5:11).

Download PDF