NGUVU ZA KUKABILIANA NA YASIO WEZEKANA | World Challenge

NGUVU ZA KUKABILIANA NA YASIO WEZEKANA

David Wilkerson (1931-2011)June 8, 2018

"Kwa maana Mwana wa Mwanadamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea" (Luka 19:10). Kristo alisema, "Nilikuja ulimwenguni kwa sababu moja - kufikia na kuokoa nafsi zilizopotea!" Hakika hili sio ujumbe wa Yesu tu; yeye pia alifanya hilo kuwa kazi yetu. "Naye akawaambia," Nendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe" (Marko 16:15).

Yesu alikuwa akizungumza hapa kwa kundi la waumini - watu 120 - ambao walikusanyika katika Chumba cha Juu. Fikiria kuhusu kazi isiyowezekana aliyoweka mbele yao. Wakati huo, Roma ilikiwa inatawala ulimwengu na Yesu alikuwa akiwaagiza wafuasi wake, "Nenda Roma na kumwambia Kaisari mwenye kiburi,hawezi kuwa kamwe mfalme mbele yangu. Ninatawala juu ya viumbe vyote! Na uende Athenia, ambapo sheria ya kipagani inatawala, na uhubiri kwamba mimi ndio njia pekee. Kwenda kila mahali filosofia, dini za kale, miungu ya uwongo na utawala wa ushirikina - na kuhubiri msalaba wangu na ufufuo."

"Juu ya hili, nenda kwa mataifa ya kigeni, uishi na watu na ujifunze lugha zao. Weka mikono juu ya wagonjwa, kemeya pepo mbaya, tangaza habari njema. Kuhubiri nguvu na ushindi wa mwokozi aliyefufuka!"

Hii ilikuwa changamoto ya ajabu. Kumbuka, Yesu alikuwa akizungumza na wanaume na wanawake wa kawaida, wasio na maana, wasio na elimu. Alikuwa akiweka kesho pa karibu ya Kanisa lake juu ya mabega yao. Nafikiria kwamba kikundi kidogo cha waumini walihisi kuwa wamezidiwa na mawazo kushangaza, wakijiuliza jinsi Bwana alivyotimiza yasiowezekana katika matendo.

Changamoto yetu leo ​​ni kama ya kutisha. Biblia inatuambia kwamba kila kizazi kinachofanikiwa kinakua kibaya zaidi na kwamba si vigumu kuona. Lakini maneno ya Yesu kwa wanafunzi wake wasio na msaada yanatumika kwetu leo: "Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu; lakini kaeni humu mjini Yelusalemu, mupaka mvikwe uwezo utokao juu." (Luka 24:49). Jitolee mwenyewe kwa Roho Mtakatifu sasa hivi na uamini katika uongozi wake na nguvu ya kufanya miujiza kupitia kwako!

Download PDF