NI NINI KINACHOSHIKA KIPAUMBELE KATIKA MAISHA YAKO? | World Challenge

NI NINI KINACHOSHIKA KIPAUMBELE KATIKA MAISHA YAKO?

David Wilkerson (1931-2011)January 8, 2020

Watu wengi wazuri ambao wanajiona kuwa Wakristo wana hakika kuwa wataenda mbinguni lakini wanakosea kwa huzuni. Hata ingawa hawajishughulishi na dhambi mbaya ya aina yoyote na wanafanya vitendo vingi vizuri, bidii yao kwa vitu vizuri imesukuma kando mambo ya Mungu.

Kujiingiza sana katika kujenga biashara yako, kukuza taaluma yako, kutoa familia yako kunaweza kukuondoa mbali kufuata mambo ya ndani ya maisha ya kiroho. Yesu alisema, "Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake; na hayo yote mtayaongezewa" (Mathayo 6:33). Hii sio maoni, ni amri. Yesu alikuwa akisema, "Ikiwa unamtafuta Bwana kwanza, atashughulikia vitu vyote unavyofanya kazi kwa bidii. Lakini lazima umfanye awe lengo lako la msingi!”

Mtume Paulo alisema, "Yafikirini yaliyo juu, sio vitu vya kidunia. Kwa maana mmekufa, na maisha yenu yamefichwa pamoja na Kristo katika Mungu” (Wakolosai 3:2-3). Tena, hii sio maoni bali ni amri. Maana yake ni, "Onyesha umakini wako, au masilahi yako, kwenye vitu vya juu. Weka umakini wako na uzingatie nia moja juu ya mambo ya Mungu - yasibadilika, isiyowezekana. "

Mungu hatutaka tuuze mali zetu, tuache kazi zetu na kuwa kama watawa, tukijitolea kabisa kwa kutafakari na kusali. Lakini anahitaji kwamba tuchague kutumia wakati katika Neno na sala. Yeye pia anasema tunapaswa kukusanyika pamoja na waamini wenzetu: "Wacha tufikiriane ili tuhimizane kwa upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane, na hivyo; na kuzidi kufanya hivyo, kwa kadiri mwonavyo siku ile inakaribia” (Waebrania 10:24-25).

Ni nini kinachochukua kipaumbele katika maisha yako? Je! Ni nani anayesubiri katika maisha yako: bidii zako/starehe zako au Bwana? Huu ni chaguo la kibinafsi! Lazima tuzingatie maonyo ya Maandiko tusije tukawa na shughuli nyingi hivi kwamba tunapuuza jambo la muhimu zaidi - wakati mbele yake, tukitafuta uso wake na kukua ndani yake.

Download PDF