NI NINI KINACHOSHIKILIA MOYO WAKO? | World Challenge

NI NINI KINACHOSHIKILIA MOYO WAKO?

David Wilkerson (1931-2011)January 31, 2020

Tunaposoma barua za Paulo kwa Waefeso, tunaona jinsi anavyowapongeza kwa urefu. Anawaita kama "waaminifu katika Kristo Yesu ... aliyetubariki ... kwa baraka zote za kiroho, katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo" (Waefeso 1:1-3).

Paulo anaongeza kuwa wao ni watu waliosamehewa, na anaomba kwamba wangekuwa na "roho ya hekima na ufunuo katika kumjua Yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo; ... na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tunaoamini jinsi ilivyo” (1:17-19).

Katika kitabu cha Ufunuo, Yesu pia anawashukuru Wakristo wa Efeso, "Nayajua matendo yako, na tabu zako, na subira yako" (Ufunuo 2:2). Kwa maneno mengine, "Ninajua mambo yote mazuri yanayoendelea katika maisha yako. Una bidii katika kazi nzuri, na hiyo inapendeza sana."

Yesu anaendelea kuwapongeza, akisema, "Hamwezi kuwachukua wale ambao ni wabaya. Na umejaribu wale ambao wanasema ni mitume na sio, na umewapata kuwa ni waongo” (2:2). Anasema, kwa asili, "Unachukia dhambi kwa shauku, na hauivumilii maishani mwako, nyumbani kwako au kanisani kwako. Haujatupwa mbali na mafundisho yote ya hivi karibuni ya mwili, na una uwezo wa kuwahukumu waalimu wa uwongo na manabii wa uwongo."

Ni dhahiri kwamba Waefeso sio genge la watu wasio na nguvu au watakatifu wa joto. Bado Yesu anaonyesha kwamba kuna kitu kibaya sana wakati anasema, "Ninaona matendo yako yote - chuki yako kwa dhambi, upendo wako kwa ukweli, ujasiri wako wa haki - lakini kwa njia fulani katika taabu zako zote na umeruhusu mapenzi yako kupungua.” (Ona Ufunuo 2:4).

Hii inapaswa kukamata roho yako! Unapofanya kazi kwa uaminifu kwa yeye na kuishi kwa uadilifu, muulize Bwana, "Yesu, je! Nimepoteza mapenzi yangu ya kwanza kwako?" Kipimo kizuri cha hii kinaweza kupatikana kwa kuangalia kwa karibu kile kinachoshika moyo wako sasa. Je! Unatumiaje wakati wako? Ni nini kinakuibia wakati wa kuwa na yeye bora?  Nini umefanya kama kipaumbele?

Rudi kwa upendo wako wa kwanza leo! Muulize Baba yako kwa neema na nguvu ya kulinda mapenzi yako kwa Kristo, Mola wako na Mwokozi.

Download PDF