NIA YA KUMWAMINI MUNGU | World Challenge

NIA YA KUMWAMINI MUNGU

Gary WilkersonOctober 7, 2019

"Sasa najua ya kuwa BWANA anamuokoa masihi wake; atamjibu kutoka mbinguni zake takatifu kwa nguvu ya kuokoa ya mkono wake wa kulia. Wengine hutegemea magari na farasi, lakini tunalitumaini jina la BWANA Mungu wetu. Wao wameinama na kuanguka, bali sisi tunainuka na kusimama wima” (Zaburi 20:6-8).

Kumwamini Bwana kwa jumla kunaweza kubadilisha maisha yako! Inahitaji imani kuamini kuwa Mungu anafanya kazi kwa niaba yako kila wakati. Ndio, Neno linasema kwamba hata mashetani wanaamini (ona Yakobo 2:19) lakini imani yao ni makubaliano ya kiakili tu, sio imani ya kweli ya kuokoa. Shetani na watoto wake wanajua ukweli wa Mungu kuliko watu wengi, bado mapepo hawajaokolewa. Aina ya imani ambayo inatuokoa ni aina inayotubadilisha.

Tunapotembea na Bwana, tunaweza kuwa na maswali mengi; tunaweza hata kuwa na mashaka. Kwa nini Mungu anaruhusu mateso? Kwa nini mambo mabaya hufanyika kwa familia nzuri? Kwa nini inaonekana inachukua muda mrefu sana kwa Mungu kujibu sala zetu? Mungu anatamani kufanya kazi ya kina ndani yetu. Yeye anataka kutuchukua zaidi ya seti ya imani (mila, maswala ya mafundisho) na kujaza mioyo yetu kwa imani kamili sana.

Tunapojaribiwa kutilia shaka, tunaweza kusema, "Saidia kutokuamini kwangu, Bwana. Lakini hadi imani yangu itakapokuwa imejaa, ninachagua kukuamini.” Tunaweza kutilia shaka mambo kadhaa wakati mwingine, lakini Bwana hujali kila wakati. Yeye hufunua ukweli, anaonyesha njia, na huthibitisha ukweli. Katikati ya mapambano yetu, wakati wa shaka yetu kubwa, Mungu huweka kitu ndani ya mioyo yetu. Anatujulisha kuwa yeye ni mzuri wakati wote na anaaminika kila wakati. Tunaweza kuamini utakatifu wake, utukufu wake, ukuu wake, ukubwa wake, na upendo wake.

Ninakuhimiza utatue suala lako la kuaminiwa leo. Imani yako inaweza kutikiswa, lakini Mwamba wako bado uko. Mwambie Baba yako, "Mungu, haijalishi nini kinakuja, nimeamua kwamba nitakutegemea."

Download PDF