NINI KILICHOGEUZA MOYO WA MFALME? | World Challenge

NINI KILICHOGEUZA MOYO WA MFALME?

David Wilkerson (1931-2011)July 9, 2019

Sisi sote tunajua shida ni nini, nyakati hizo za taabu na shida ambazo zinatushikilia usiku. Zinaweza kuwa chungu sana na kudhoofisha hadi tunapoteza usingizi kwa sababu ya uchungu na wasiwasi. Hata hivyo, kama machungu alivyo kama mateso, Mungu huyatumia ili kufikia malengo yake katika maisha yetu. Daudi anaandika, "Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote" (Zaburi 34:19). Hata hivyo, unaweza kushangaa kujua kwamba Mungu anaweza kutumia mateso kuponya wenye dhambi na watakatifu.

Manase, mfalme mwovu katika historia ya Israeli, aligeuka kutoka kwa Bwana na akawa mbaya na mwuaji. Mtu mwovu aliinua sanamu kwa mungu wa kipagani Baali, hata katika ua wa Hekalu. Alijenga madhabahu kwa kuabudu jua, mwezi na nyota. Alitoa dhabihu ya watoto wake mwenyewe, akitupa kwenye mashimo ya moto ya sanamu za pepo. Alidhihaki maneno ya manabii wenye haki, na badala yake, walitafuta ushauri wa wasemaji wenye faida. Aliruhusu uchawi, roho ya ujuzi na ibada ya shetani. Na yeye alikuwa mwanyanyasaji wa kikatili, mwenye damu ambaye alifurahia kuua watu wasio na hatia. Andiko linasema Manase alifanya dhambi mbaya kuliko Israeli wote waliozunguka Israeli.

Ni nini hatimaye kilichotokea kwa mfalme mwovu? Mungu alimtumia shida kubwa juu yake kupitia jeshi la Ashuru. Wawuaji wakiashuri walivamia Yerusalemu na kuwatwaa watu mateka, ikiwa ni pamoja na Manase, waliowafunga katika minyororo na kuvikwa miiba inaoumiza.

Kwa kushangaza, wakati huu wa taabu kubwa, Manase alijinyenyekeza na kuanza kuomba: "Alipokuwa katika shida, akamsihi Bwana, Mungu wake, akajinyenyekeza sana mbele za Mungu wa baba zake" (2 Mambo ya Nyakati 33:12). Na Mungu alijibuje sala ya Manase? Alikuwa mwenye huruma na kusikia sauti ya mfalme. Kisha akamrudisha Manase kwenye kiti chake cha enzi na akawa mpiganaji wa haki, akavunja sanamu na madhabahu aliyojenga katika nchi.

Kama tunavyoona katika akaunti hii, Mungu anaweza kutumia mateso ili kuponya wenye dhambi na watakatifu. Somo nzuri kwa ajili yetu inaweza kuwa kamwe kuacha mtu yeyote, bila kujal mabaya au mbaya. Mungu ana njia za kumleta hata mwovu mbaya zaidi, hivyo kuhimizwa kuendelea katika sala kwa wale wanaohitaji uokoaji.

Download PDF